Posiedzenie Komisji na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

 

W minioną środę, 24 maja odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Dotyczyło ono gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (stan obecny oraz perspektywy).

Prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski zajął stanowisko w imieniu stacji demontażu, które prowadzą działalność w zakresie zużytego sprzętu.

Prezes Smakulski zwrócił uwagę na potrzebę uproszczenia/ujednolicenia sprawozdawczości w zakresie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ponownie podkreślił też konieczność kontroli szarej strefy poprzez zwiększenie i wzmocnienie kadr organów inspekcji środowiska, które mają działać w kierunku jej zwalczania. Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy kontrolami przedsiębiorców, którzy działają legalnie, zgodnie z przepisami a tymi, którzy wychodzą poza granice prawa.

Pełna transmisja posiedzenia Komisji

Program Ogólnopolskiej Konferencji dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj”

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW ORAZ BRANŻY RECYKLINGU
„OSZCZĘDZAJ – PRZETWARZAJ – ZYSKAJ”

1 CZERWCA 2017
BROWAR LUBICZ, KRAKÓW

PROGRAM KONFERENCJI *
08:30 – 09:00   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, BUFET KAWOWY
09:00 – 09:10   UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
09:10 – 09:40   „Najnowsze zmiany prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji” Jakub Smakulski, Prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO
09:40 – 10:10   „Prawne i techniczne aspekty gospodarki samochodami wycofanymi z eksploatacji” dr inż. Justyna Pyssa, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
10:10 – 10:40   „Instrumenty finansowe dla SDP oferowane przez NFOŚiGW” Katarzyna Marzantowicz, Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10:40 – 11:10   „Wyzwania w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji” dr inż. Mateusz Jakubiak, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr inż. Kamil Kasztalski
11:10 – 11:45  PRZERWA KAWOWA
11:45 – 12:00   Wystąpienie przedstawiciela firmy Ekolog Sp. z o.o.
12:00 – 12:30   „Sprzężenia synergiczne w projektowaniu, eksploatacji i demontażu pojazdów” dr hab. inż. Piotr Żach, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Politechnika Warszawska
12:30 – 13:00   „Innowacyjny recykling opon” WGW Green Energy Poland Sp. z o.o.
13:00 – 13:30   „Termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z rozbiórki wraków samochodowych, tworzenie paliw z udziałem tych odpadów” dr hab. inż. Danuta Król, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Sławomir Poskrobko, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
13:30 – 14:30   PRZERWA OBIADOWA
14:30 – 14:45   Wystąpienie przedstawiciela firmy Unimetal Recycling Sp. z o.o.
14:45 – 15:15   „Badania Instytutu Metali Nieżelaznych nad przerobem materiałów pochodzących z odpadów wraków samochodowych” dr inż. Jerzy Kozłowski, Kierownik Pracowni Surowców Wtórnych, mgr Dariusz Lewandowski, Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice
15:15 – 15:45   „Branża motoryzacyjna. Podsumowanie 2016 roku, co dziś, a co nas czeka jutro”
Michał Wekiera, Executive Director, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
15:45 – 16:00   Wystąpienie przedstawiciela firmy FH SANTRADE
16:00 – 16:30   „Sytuacja prawna i gospodarcza motoryzacji w Polsce” Michał Wekiera, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
16:30 – 17:00   „Zagrożenia pożarowe na stacjach demontażu pojazdów” mgr inż. poż. Jacek Atłas
17:00 – 17:15  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
17:15 – 18:30   ZWIEDZANIE BROWARU LUBICZ WRAZ Z DEGUSTACJĄ
20:00 – 24:00  UROCZYSTA KOLACJA

* Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian w programie

 

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI (pdf)

Honorowy Patronat Wojewody Małopolskiego

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy zaszczyceni faktem iż Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski objął Honorowy Patronat nad Ogólnopolską Konferencją dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj”

Serdecznie zapraszamy!
1 czerwca 2017, Browar Lubicz, Kraków

 

Trwają zapisy na Ogólnopolską Konferencję dla stacji demontażu pojazdów„Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj”

 

Wielkimi krokami zbliża się termin Ogólnopolskiej Konferencji dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu, organizowanej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO.

Dla tych z Państwa, którzy nie podjęli jeszcze decyzji odnośnie uczestnictwa w tym wydarzeniu proponujemy zapoznanie się z aktualnym programem.

Uwaga!

Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@ekoauto.org lub na numer faksu (61) 8770605 do dnia 10 maja 2017 roku.

Partnerstwo Miasta Krakowa nad Ogólnopolską Konferencją „Oszczędzaj-Przetwarzaj-Zyskaj”

 

Uprzejmie informujemy, że Pan Prezydent Jacek Majchrowski z zainteresowaniem przyjął informację o Ogólnopolskiej Konferencji dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Oszczędzaj – Przetwarzaj – Zyskaj” która odbędzie się 1 czerwca w Krakowie i z chęcią wsparł inicjatywę poprzez Partnerstwo Miasta Krakowa.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziały w tym podniosłym wydarzeniu!

1 czerwca 2017, Kraków, Browar Lubicz

 

 

UWAGA! Nowe przepisy dot. drogowego przewozu towarów

 

Informujemy, że 18 kwietnia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zgodnie z art. 3 pkt.2. w/w ustawy podmiot dokonujący wysyłki towaru m.in. paliwa płynne oraz olej odpadowy w ilości przekraczającej 419 kg (czyli 500 litrów) zobowiązany jest do zarejestrowania się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych Krajowej Administracji Skarbowej: https://puesc.gov.pl.

Każdorazowo przed przekazaniem odpadu podlegającego rejestracji należy poprzez Platformę dokonać zgłoszenia.

Otrzymają Państwo wówczas indywidualny numer referencyjny, który należy podać  firmie dokonującej odbioru odpadów jeszcze przed przekazaniem odpadu.

Po 1 maja 2017 r. niespełnianie obowiązków wynikających z ustawy niesie ze sobą ryzyko nałożenia kar pieniężnych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią:

ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

komunikatu Ministerstwa Finansów

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego nad Konferencją „Oszczędzaj–Przetwarzaj–Zyskaj”

Mamy zaszczyt poinformować, iż organizowana przez Stowarzyszenie EKO-AUTO Ogólnopolska Konferencja dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyclingu została objęta Honorowym Patronatem Pana Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Wskazuje to niewątpliwie na rangę oraz słuszność nadchodzącego wydarzenia, jak również doskonałą okazję do wymiany informacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym spotkaniu!

Wzrosną opłaty za przeglądy aut – Rząd zmodyfikował projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Rząd zmodyfikował projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym, przewidujący reformę systemu badań technicznych pojazdów. Polega ona na wprowadzeniu trzeciego rodzaju stacji kontroli pojazdów (SKP) i przekazaniu nadzoru nad wszystkimi ze starostw Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Oprócz stacji podstawowych i okręgowych, prowadzonych przez podmioty komercyjne, mają powstać też Centra Badawcze TDT. Tych specjalistycznych ośrodków ma być jedynie 16.

Kierowca, który spóźni się z badaniem technicznym pojazdu, nie będzie musiał jechać do „państwowej” SKP, ale za badanie zapłaci podwójnie. Opłaty za diagnostykę zostaną podniesione i będą rosły co roku wraz z inflacją.