UWAGA! Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Informujemy, że dn. 20 maja 2024 r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1157 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przemieszczania odpadów, zmiany rozporządzeń (UE) nr 1257/2013 i (UE) 2020/1056 oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1013/2006. Uzasadnieniem prac nad Rozporządzeniem jest konieczność wprowadzenia przepisów na poziomie Unii Europejskiej, aby chronić środowisko i zdrowie ludzkie przed niekorzystnym wpływem, który może być wynikiem przemieszczania odpadów. Rozporządzenie ma na celu zwiększenie kontroli i ograniczenie strategicznej zależności Unii Europejskiej od wybranych surowców.


Treść Rozporządzenia: LINK