Aktualności

 • Ważne – terminy składania sprawozdań za rok 2016!

  Marzec to czas, kiedy właściciele stacji demontażu pojazdów są zobowiązani składać do właściwych urzędów stosowne sprawozdania.

  Przypominamy zatem, że w dniu 15 marca upływa termin złożenia rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

  Oprócz rocznego sprawozdania należy również złożyć Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Zbiorcze zestawienie składamy do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

  Stacje Demontażu Pojazdów wprowadzające na rynek produkty oraz produkty w opakowaniach są zobowiązane złożyć sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

  31 marca 2017 upływa termin składania sprawozdań o gospodarczym korzystaniu ze środowiska, a 15 marca 2017 sprawozdań o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Dodane: 8 marca 2017

 • Wykłady dot. branży recyklingu pojazdów podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

   

  W dniach 1-2 marca br. odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska EKOTECH 2017.

  Podczas Konferencji organizowanej w drugim dniu targów, Prezes Stowarzyszenia Pan Jakub Smakulski przedstawił działalność Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO oraz przybliżył słuchaczom następującą tematykę:

  Obowiązujące w Polsce akty prawne dotyczące pojazdów wycofanych z eksploatacji

  Pojazdy niczyje – fundusze dla gmin na usunięcie wraków

  Porzucone auta – czyja własność, czyj problem?

  Prezentowanie ww. zagadnień podczas Międzynarodowych Targów EKOTECH traktujemy jako możliwość propagowania w szerokim gronie profesjonalistów i praktyków z branży ochrony środowiska działalności Stowarzyszenia oraz problemów nękających stacje demontażu pojazdów.

   

  Dodane: 3 marca 2017

 • SUKCESY EKO-AUTO W WALCE Z SZARĄ STREFĄ

   

  Jednym z wielu celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO jest walka z szarą strefą.

  Na bieżąco reagujemy na Państwa zgłoszenia i podejmujemy stosowne interwencje.

  W ostatnim czasie zostaliśmy poinformowani, że dzięki naszym wspólnym staraniom zostały zlikwidowane kolejne punkty szarej strefy i wszczęto postępowania administracyjne.

  Pamiętajmy!

  Zdecydowana większość wycofanych z eksploatacji pojazdów w Polsce, demontowana jest nielegalnie.
  Szara strefa dominuje nad stacjami demontażu pojazdów.

  Anonimowe zgłoszenie punktów świadczących nielegalne usługi, umożliwi nam podjęcie walki z tym procederem.

  Podanie adresu i przesłanie zdjęcia znacznie ułatwi nam to zadanie.

  Jeśli posiadacie Państwo informacje o niezgodnej z prawem kasacji pojazdów, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na biuro@ekoauto.org.

  Dodane: 21 lutego 2017

 • Sprawozdanie z posiedzenia Podkomisji Stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami

   

  W dniu 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Całe spotkanie poświęcone było problemowi pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do posiedzenia poświęconego wyłacznie problemom stacji demontażu pojazdów doszło m. in. dzięki staraniom prezesa Jakuba Smakulskiego, który podkreślał, że sytuacja na rynku wymaga interwencji posłów. W posiedzeniu brały udział trzy główne organizacje reprezentujące przedsiębiorców zajmujących się demontażem pojazdów.

  Przewodniczący podkomisji poseł Dariusz Piontkowski poprosił prezesa Smakulskiego o przedstawienie głównych zagadnień i aktualnych danych na temat branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W prezentacji przygotowanej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO prezes poruszył najważniejsze sprawy dla branży. Zwrócono uwagę na zagadnienia dotyczące spadku ilości przyjmowanych na stacje demontażu samochodów i utrudnionego dostępu do rynku poprzez likwidację dopłat. Prezes Smakulski przedstawił rzetelne dane statystyczne pochodzące z monitoringu rynku stacji demontażu, które wskazywały na niekorzystne trendy.

  W prezentacji podkreślono również fakt ponoszenia przez stacje demontażu kosztów gospodarowania odpadami. Udowodniono na podstawie danych statystycznych, badań naukowych oraz danych pozyskanych bezpośrednio od stacji demontażu, że koszty gospodarowania odpadami występują niezależnie od metody demontażu. Obecnie sytuacja rynkowa uniemożliwia pełne odzyskanie kosztów gospodarowania odpadami, pomimo ich znacznego udziału w bilansie przedsiębiorstw. Prezes Smakulski podkreślił, że ceny za zagospodarowanie odpadu wynoszą od kilkuset do nawet 2000 zł za jedną tonę.

  Kolejnym zagadnieniem poruszanym przez Stowarzyszenie EKO-AUTO był szara strefa. Posłowie żywo zainteresowali się tym zjawiskiem.

  Prezes FORS zaznaczył wielokrotnie, że postulaty Stowarzyszenia EKO-AUTO są zbieżne z postulatami jego organizacji. Prezentacja prezesa FORS w głównej mierze powielała poruszone wcześniej najważniejsze postulaty. Do kwestii wprowadzenia systemu zachęt finansowych w celu zwiększenia napływu pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu, prezes FORS odniósł się sceptycznie. Nie została wyjaśniona kwestia czy było to stanowisko prezesa czy całego stowarzyszenia. Prezes Smakulski zwróci się z wyjaśnieniem tego na piśmie.

  Prezes Recyklerów Polskich p. Wilk podkreślił konieczność zwiększenia zaangażowania wprowadzających pojazdy, jak i producentów pojazdów w system ich demontażu. W swoim przemówieniu nawiązał do wymogów Dyrektywy 2000/53/WE, która nakłada taki obowiązek.

  Członkowie komisji przedstawili również swoje postulaty i swój pogląd na kwestię demontażu pojazdów i przepisów związanych z motoryzacją w Polsce.

  Poseł Wilczyński zaproponował powołanie międzyresortowego zespołu zajmującego się sprawami pojazdów.

  Poseł Byrkus podkreślił, że szara strefa narusza przede wszystkim interesy państwa. Zaproponował również określenie jakie zmiany przepisów i na jakim poziomie (ustaw czy rozporządzeń) należy dokonać.

  Przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji poparł pomysł przedstawiany wcześniej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO, aby stacje demontażu miały dostęp do danych z CEPIK-u. Wstępne założenia przewidują wdrożenie po 2018 roku.

  W licznych rozmowach kuluarowych przeprowadzonych z posłami reprezentującymi różne ugrupowania podkreślano bardzo wysoką wartość merytoryczną przedstawionej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO prezentacji. Zainteresowani posłowie wyrazili chęć współpracy w zakresie uregulowania najważniejszych i najbardziej trapiących branże zagadnień. Zaraz po posiedzeniu podkomisji prezes Smakulski zadeklarował pomoc przy opracowywaniu danych i przygotowywaniu pism do odpowiednich instytucji. Wyniki tej pracy zostaną przedstawione w najbliższym czasie.

  Pełna relacja z posiedzenia

  Dodane: 16 lutego 2017

 • Problemy branży recyklingu – artykuły nt. „szarej strefy”

   

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dot. funkcjonowania systemu recyklingu w Polsce wraz z obszernym komentarzem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, jako rezultat minionego wystąpienia Pana Prezesa podczas posiedzenia Podkomisji ds. monitorowania gospodarki odpadami.

  W Polsce w recyklingu samochodów rządzi szara strefa – Portal Gospodarczy WNP.PL

  Spada liczba legalnie demontowanych samochodów- Gazeta Wyborcza

  Dodane: 14 lutego 2017

Zobacz wszystkie