Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

Temat posiedzenia: Definicja technicznej szkody całkowitej- propozycje sformułowań.

21.01.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone zagadnieniom tzw. technicznej szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślał szkodliwość braku doprecyzowania w przepisach zagadnień związanych z faktem, kiedy pojazd staje się pojazdem wycofanych z eksploatacji. Położył nacisk, aby przepisy jednoznacznie określiły kiedy pojazd ma trafić do legalnej stacji demontażu pojazdów. Stowarzyszenie EKO-AUTO nadal będzie uczestniczyło w pracach nad wypracowaniem nowych regulacji w prawie.

11 pułk artylerii - KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Wiesława Szewczyka, jednego z pierwszych członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, od wielu lat pełniącego również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Przez wiele lat z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tę współpracę i pogodną osobowość Pana Wiesława będziemy wspominać z sentymentem i życzliwością.

Zablokowanie dodawania kart ewidencji BDO za 2020rok

Przeprowadzona w ostatnim czasie aktualizacja systemu BDO wprowadziła zmianę, w skutek której od 1 stycznia 2021 r. niemożliwym jest założenie nowej karty ewidencji dotyczącej odpadów z roku 2020. Zmian można dokonywać jedynie w obrębie kart ewidencji utworzonych w systemie do końca grudnia 2020 r. Takie rozwiązanie skutkuje ograniczeniem możliwości uzupełnienia braków w prowadzonej ewidencji.

W związku z licznymi zgłoszeniami Członków Stowarzyszenia dot. pozbawienia możliwości zaewidencjonowania odpadów wytworzonych
w dniu 31 grudnia 2020 r. z powodu ograniczonego czasu na wprowadzenie tych danych skierowaliśmy zapytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska dot. dalszego postępowania w tej sytuacji.

Członków Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco o uzyskanych odpowiedziach.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

7 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Branży Motoryzacyjnej. Głównym tematem posiedzenia zespołu była kwestia zdefiniowania tzw. szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślił, że brak uregulowań w tym zakresie powoduje duże straty dla stacji demontażu pojazdów, zwłaszcza w sferze handlu używanymi częściami z demontażu pojazdów. Prezes podkreślił, że określenie definicji szkody pozytywnie wpłynie na zwiększenie przychodów Skarbu Państwa w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego.

Interpelacja w sprawie ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu

27.11.2020r. została złożona przez posła Franciszka Sterczewskiego interpelację do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie ograniczenia obrotu częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu.

Informujemy, że nie jest to wprowadzenie zakazu obrotu częściami używanymi. Stowarzyszenie Eko-Auto podjęło już odpowiednią interwencję.

Link do interpelacji

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

30 października 2020 r. o godz. 11.00 w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Omawiane były projekty zmian przepisów w Prawie o ruchu drogowym (druki 690 oraz UC48).

Członkowie zespołu przychylili się do negatywnego zaopiniowania projektu zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym zawartego w druku nr 690. Planowany przepis stwarza możliwość wprowadzenia do ruchu pojazdów, które powinny trafić do stacji demontażu pojazdów.

Zespół poruszył również zagadnienia dotyczące technicznej szkody całkowitej, jak i ekonomicznej szkody całkowitej. Stowarzyszenie EKO-AUTO jest za rozwiązaniami, aby pojazdy znacząco uszkodzone trafiały przede wszystkim do stacji demontażu pojazdów, a nie zasilały szarej strefy. Omawiany szeroko był również projekt zmian przepisów zawartych w druku UC48. Dyskusja skupiła się głównie na sankcjach dotyczących przekroczenia terminu badania technicznego pojazdu

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

28 października 2020 roku odbyło się 22 posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Pani Marzena Berezowska oraz specjaliści odpowiedzialni za koordynację Bazy Danych Odpadowych (BDO) – Pani Dominika Tocka i kierownik projektu Pan Marek Goleń.

Przedstawicielka Ministerstwa Środowiska powiedziała, że założenia zawarte w projekcie UD33 (planowane połączenie plików JPK z kartami przekazania odpadu) będą rozważane i czas ich wdrożenia nie nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 r. Planuje się wdrożenie przepisów z terminie późniejszym. Ministerstwo nie przeanalizowało jeszcze wszystkich uwag złożonych przez organizacje branżowe.

Ministerstwo analizuje również kwestie wprowadzania korekt kart przekazania odpadów, o co wielokrotnie wnioskowało Stowarzyszenie EKO-AUTO.

Spotkanie on-line dla stacji demontażu pojazdów

Szanowni Członkowie,

ostatnie miesiące dla branży recyklingu są bardzo trudne. Czas pandemii oraz liczne zmiany przepisów stanowią ogromne obciążenie dla prowadzenia działalności.

W związku z licznymi zapytaniami, organizujemy spotkanie informacyjne dla stacji demontażu pojazdów.
Odbędzie się ono w formie wideokonferencji poprzez aplikację Skype we wtorek 27 października o godz. 11.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów w czasie pandemii.
  2. Postępowanie dot. zmian decyzji.
  3. Baza Danych Odpadowych – omówienie działania systemu od 1 stycznia 2020r.
  4. Nowe akty prawne dot. SDP

PROWADZĄCY:

Spotkanie poprowadzi prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski, praktyk z 20-sto letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradzaniu stacjom demontażu pojazdów w Polsce. Certyfikowany pełnomocnik ds. gospodarki odpadami.

ZGŁOSZENIA:

Członków Stowarzyszenia pragnących wziąć udział w spotkaniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy: biuro@ekoauto.org.