Aktualności

 • Fotorelacja z regionalnych spotkań branżowych

   

  W całej Polsce trwają regionalne spotkania branżowe dla stacji demontażu.
  Cieszy nas duże zainteresowanie i Państwa obecność.

  Zachęcamy do spotkania się z EKO-AUTO w Toruniu i Szczecinku.

  Dodane: 1 grudnia 2016

 • Relacja z posiedzenia w Brukseli w sprawie Dyrektywy ELV

  Dnia 21 listopada delegacja Stowarzyszenia EKO-AUTO udała się na spotkanie w Brukseli, które dotyczyło przyszłości Dyrektywy ELV (Dyrektywa 2000/53/WE). Na spotkaniu pojawiły się organizacje z całej Unii Europejskiej oraz przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za pojazdy wycofane z eksploatacji. Stowarzyszenie EKO-AUTO było jedynym reprezentantem branży recyklingu pojazdów z Polski.

  Dyskusja skupiła się na najważniejszych dla branży problemach. Poruszano tematy: sytuacji ELV w Europie, zjawiska „szarej strefy”, transportu wraków do krajów wschodniej Unii, wymiany informacji przy przewożeniu wraków oraz samochodów pomiędzy państwami unijnymi, zasad raportowania.

  Podczas dyskusji skupiono się na kilku głównych problemach. Jednym z nich był fakt demontowania pojazdów poza stacjami demontażu. W krajach tzw. zachodniej Unii zjawisko jest obserwowane w niewielkiej skali, ale zauważa się w ostatnich latach znaczący wzrost. Prezes Jakub Smakulski zabrał głos w dyskusji wskazując na jakich zasadach samochody oraz wraki trafiają do Polski. Podczas dyskusji przedstawiciele Włoch, Hiszpanii oraz Holandii podkreślili fakt migracji samochodów, szczególnie do Polski i do Rumunii.

  W trakcie dyskusji wskazano, że tylko system zachęt finansowych jest w stanie zredukować ilość pojazdów demontowanych w nielegalnych punktach. Prezes Smakulski wskazał w swojej wypowiedzi, że system, który funkcjonował w Polsce spowodował wzrost ilości demontowanych pojazdów w legalnych stacjach demontażu z ilości ok. 50 000 rocznie do ilości 500 000 rocznie. Podkreślał on, że Stowarzyszenie EKO-AUTO wielokrotnie podkreślało swoje stanowisko za kontynuacją takich działań. Niestety strona rządowa oraz inne organizacje branżowe nie sprzyjały tego typu rozwiązaniom. Stanowisko Prezesa Smakulskiego poparli również przedstawiciele Czech, Holandii i Włoch. Ponadto przedstawiciel Hiszpanii podniósł postulat, żeby producenci pojazdów, a nie obywatele, finansowali system.

  Efektem spotkania była rekomendacja do dalszych prac nad ustaleniem kierunków zmian Dyrektywy 2000/53/WE, aby usprawnić system i wprowadzić nowe mechanizmy kierowania pojazdów do legalnie działających stacji demontażu.

  Zdaniem Prezesa Smakulskiego, zmiana Dyrektyw Unijnych to obecnie jedyna droga do zmian przepisów w Polsce. Stowarzyszenie EKO-AUTO podjęło próbę rozmowy z Ministerstwem Środowiska na temat powrotu systemu finansowania.

  Dodane: 29 listopada 2016

 • Najbliższe terminy regionalnych spotkań branżowych dla stacji demontażu pojazdów

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych regionalnych spotkaniach branżowych dla właścicieli stacji demontażu pojazdów.

  Obecnie prowadzimy spotkania na terenie całej Polski tak, aby każdy mógł skorzystać ze spotkania w dogodnej dla siebie lokalizacji i terminie.

  Poniżej zamieszczamy terminarz najbliższych spotkań regionalnych.

  Termin Lokalizacja Formularz
  30.11.2016r. Puławy  Pobierz
  01.12.2016r. Nowy Sącz  Pobierz
  06.12.2016r. Toruń  Pobierz
  07.12.2016r. Szczecinek  Pobierz

  Dodane: 29 listopada 2016

 • Przyszłość Dyrektywy 53/2000/WE i branży ELV w Unii Europejskiej – delegacja Eko-Auto w Brukseli

   

  zdj

  Delegacja Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO udała się dziś do Brukseli na spotkanie w celu omówienia zmian Dyrektywy 53/2000 WE dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  O szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

  Dodane: 21 listopada 2016

 • Petycja w sprawie podjęcia działań naprawczych dla SDP – aktualności

  Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów  EKO-AUTO  podczas branżowych konsultacji na Ogólnopolskiej Konferencji dla Stacji Demontażu Pojazdów i Punktów Skupu Złomu w Warszawie przygotowało petycję wraz z apelem o podjęcie natychmiastowych działań niezbędnych do dalszego funkcjonowania stacji demontażu pojazdów. Dotyczyła ona m.in. uproszczenia systemu wyrejestrowania samochodu poprzez umożliwienie stacjom demontażu odnotowania kasacji w systemie CEPIK oraz wydawania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu, a nie na wniosek ostatniego właściciela.

  Petycja została skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Środowiska, Ministra Finansów, Ministra Rozwoju, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Środowiska Senatu RP i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP.

  Kancelaria Prezydenta z uwagą zapoznała się z zasygnalizowanymi problemami i wyrażonymi postulatami, jednocześnie wyrażając uznanie dla istotnego wkładu, które Stowarzyszenie wnosi w analizowanie oczekiwań społecznych branży.

  Kancelaria Ministra Rozwoju i Finansów ustosunkowała się do treści petycji, zwracając się do Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie m.in. podjęcia natychmiastowych działań w celu skierowania wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji do legalnie działających stacji demontażu, uwzględnienia uczestniczenia w sieci zbierania pojazdów wszystkich stacji demontażu i poszerzenia współpracy wprowadzających pojazdy z całą branżą recyklingu pojazdów ELV, podjęcia działań w celu wprowadzenia zachęt finansowych dla ostatnich właścicieli pojazdów.

  Petycja została dodatkowo według właściwości przekazana do Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

  O dalszych pracach nad petycją będziemy Państwa informować na bieżąco.

  Dodane: 20 listopada 2016

Zobacz wszystkie