Wizyta w Ministerstwie Przedsiębiorczości

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia
EKO-AUTO Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Omawiane były sprawy związane z przepisami dotyczącymi certyfikacji części samochodowych.

Poruszono również problem badań technicznych pojazdów, a w szczególności wskazano na luki w w systemie umożliwiające poruszanie się pojazdów, które powinny zostać poddane demontażowi w stacji demontażu pojazdów. Określono również propozycje zmian w przepisach odnośnie dopuszczenia do obrotu przedmiotów i wyposażenia części pojazdów związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochrony środowiska.

Szczegółowe wyniki ustaleń zostaną przedstawione członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO w najbliższym czasie.

TERMINY SPRAWOZDAWCZE

Przypominamy, iż stacje demontażu pojazdów w okresie sprawozdawczym powinny rozliczyć się z następujących obowiązków:

31.01.2019

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ODPADY KOMUNALNE – SPRAWOZDANIE DLA ZBIERAJĄCYCH

28.02.2019

raport do KOBiZE

15.03.2019

SPRAWOZDANIE O POJAZDACH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH

SPRAWOZDANIE O OPAKOWANIACH

31.03.2019

GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Będą nowe zaostrzone przepisy dot. aut z filtrami DPF

Nowe zaostrzone przepisy, o których poinformował resort środowiska najmocniej uderzą w kierowców aut z wyciętym filtrem DPF.

– W celu ograniczenia nieprawidłowości w zakresie emisji spalin samochodowych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postanowił wprowadzić rozszerzony zakres kontroli oraz częściową zmianę metodyki badawczej przeprowadzanego cykliczne okresowego badania technicznego pojazdów, w zakresie badania emisji spalin m.in. zadymienia – zapowiedział Mariusz Orion Jędrysik, sekretarz stanu w resorcie środowiska. – Projektowane przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym, przewidują wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu poddawanego okresowemu badaniu technicznemu przez stacje kontroli pojazdów – dodał.

Pełna treść artykułu

Prace nad systemem ewidencji odpadów

Informujemy, że kończą się prace nad zmianą systemu ewidencji odpadów, który według założenia ma funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

System ewidencji odpadów prowadzony będzie w formie elektronicznej. Oznacza to duże zmiany dla stacji demontażu pojazdów oraz innych zakładów zbierania i przetwarzania odpadów.

System przewiduje również nałożenie obowiązków elektronicznej ewidencji na wytwarzających odpady. Do systemu BDO dostęp będą miały m. in. organy Policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego, ze względu na ułatwienie kontroli podczas transportu odpadów.

O szczegółach będziemy Państwa informować na najbliższych spotkaniach.

Podstawa prawna