Głos Stowarzyszenia EKO-AUTO w sprawach Dyrektyw UE

W minionym tygodniu Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów zabrało głos w sprawie oceny i kontroli sprawności istniejących przepisów i polityk dla pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV).

Unijne przepisy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji mają sprawić, aby demontaż, ponowne użycie i recykling takich pojazdów odbywały się w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, a przemysł motoryzacyjny produkował nowe pojazdy niezawierające substancji niebezpiecznych i części nadawały się do ponownego użycia.

Celem oceny jest sprawdzenie, na ile skuteczne są przepisy UE i czy przynoszą oczekiwane korzyści środowisku, społeczeństwu i branży motoryzacyjnej.

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów jako jedyna polska organizacja zabrało głos w imieniu branży recyklingu pojazdów.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska w związku ze zmianami w Ustawie o odpadach

W dniu 16 października 2018 roku odbyło się w Ministerstwie Środowiska spotkanie, w którym z ramienia Ministerstwa brał udział zespół Departamentu Gospodarki Odpadami pod kierunkiem dyrektor Bogusławy Brzdąkiewicz, a ze strony Stowarzyszenia EKO-AUTO Prezes, Jakub Smakulski.

Podczas spotkania poruszono ważne dla stacji demontażu pojazdów zagadnienia dotyczące m. in. warunków magazynowania odpadów, zmian decyzji dla stacji demontażu pojazdów oraz systemu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów. Prezes Smakulski przedstawił realne problemy przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu związane z wdrażaniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Spotkanie przebiegało w atmosferze wzajemnego zrozumienia powstałych problemów oraz z chęcią wdrażania zmian w przepisach z uwzględnieniem głosu branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Poruszono również zagadnienia niezwiązane z ostatnimi zmianami przepisów, a utrudniające działalność stacji demontażu pojazdów. Zwrócono uwagę na kwestie skali i sposobów działania szarej strefy w branży.

***

W minionych dniach odbyło się spotkanie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska.

Głównym powodem spotkania były branżowe niepokoje związane ze zmianami, które wprowadza nowelizacja Ustawy o odpadach oraz projekty rozporządzeń, bezpośrednio z niej wynikające.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

10 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu Rozporządzenia MŚ w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.

Jest on efektem silnego głosu branży, również Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Pełen przebieg procesu legislacyjnego możecie Państwo śledzić TUTAJ.

Projekt Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 

 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Poniżej zamieszczamy link do treści projektu Rozporządzenia.

projekt rozporządzenia MŚ

Zachęcamy do przesyłania uwag oraz opinii na adres biuro@ekoauto.org, które w ramach konsultacji publicznych zostaną przekazane zwrotnie do Ministerstwa Środowiska.

Relacja ze spotkania informacyjnego dla stacji demontażu pojazdów

Blisko stu przedstawicieli stacji demontażu pojazdów pojawiło się 5 września 2018 roku w Parku Naukowo Technicznym w Poznaniu, aby zapoznać się ze zmianami jakie czekają branżę odpadową w najbliższym czasie.

Stowarzyszenie EKO-AUTO jako pierwsze przedstawiło prowadzącym stacje demontażu  szczegółowe zagadnienia związane ze zmianami w ustawie o odpadach i poszerzonym zakresem kontroli inspekcji ochrony środowiska.

Podczas spotkania dokonano analizy zmian wymagań dla SDP i wskazano praktyczne rozwiązania w zakresie wykonania dokumentacji oraz zmian posiadanych decyzji. Podkreślono, że jest bardzo mało czasu na wdrożenie zmian.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się przedstawienie proponowanej treści rozporządzeń, które są bezpośrednio związane ze nowelizowaną ustawą. Stowarzyszenie EKO-AUTO na bieżąco kontroluje sytuacje w zakresie uzgadniania zapisów rozporządzeń i podejmuje działania, aby zminimalizować skutki wprowadzanych zmian dla branży recyklingu.

Jednym z punktów programu była również prelekcja związana z koniecznością sporządzania operatów przeciwpożarowych.

Nowelizacja Ustawy o odpadach opublikowana!

21 sierpnia opublikowana została Ustawa  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Pojawiają się w niej zapisy dot. okresu magazynowania odpadów, monitoringu wizyjnego, uzyskiwania zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów, masy zbieranych odpadów oraz wielu innych kwestii, które zostaną poruszone na organizowanym przez Stowarzyszenie spotkaniu informacyjnym. Więcej informacji tutaj.

Ma ono służyć jak najlepszemu przygotowaniu stacji demontażu pojazdów na zmiany, które wkrótce wejdą w życie.

Pełna treść Ustawy

Spotkanie informacyjne dla stacji demontażu pojazdów nt. zmian prawnych w branży

Branżę recyklingu pojazdów czekają w najbliższym czasie gwałtowne i rozległe zmiany. Wynikają one z wejścia w życie wkrótce  ustaw zmieniających w istotny sposób przepisy dotyczące stacji demontażu pojazdów.

Aby przygotować właścicieli stacji demontażu pojazdów na te zmiany organizujemy spotkanie informacyjne, podczas którego omówimy szczegółowo nowelizację ustaw w zakresie dotyczącym stacji demontażu zarówno pod względem nowych wymogów technicznych, jak i obowiązków podczas kontroli.

Wśród najważniejszych zagadnień będą m.in.:

  • nowe wymagania dla stacji demontażu w okresie najbliższych 6 i 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy
  • jak sporządzać operaty przeciwpożarowe?
  • obligatoryjne zmiany w decyzjach odpadowych
  • zabezpieczenia roszczeń – formy, zasady, czas
  • rozszerzone uprawnienia kontrolne IOŚ, zakres stosowanych kar

Spotkanie informacyjne zaplanowane jest na środę, 5 września 2018r. i odbędzie się w budynku H Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Rubież 46 w Poznaniu w godzinach od 10.00-15.00.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest płatny 300zł brutto od uczestnika.

Dla Członków Stowarzyszenia spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Poniżej zamieszczamy:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. PLAKAT INFORMACYJNY

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę przesyłać na adres e-mail: biuro@ekoauto.org lub fax 61 877 06 05 do dnia 27 sierpnia br.