Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i Klimatu

2 lipca 2024 roku prezes Jakub Smakulski był uczestnikiem spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Przedstawione zostały postulaty branży związane z wydawanymi pozwoleniami dla stacji demontażu pojazdów. Poruszono również ważną kwestię dotycząca obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych zamiast dotychczasowo wydawanych tzw. pozwoleń sektorowych. Prezes Smakulski podkreślił, że stacje demontażu pojazdów powinny posiadać decyzje sektorowe i poprosił o jednoznaczne określenie, że nie ma wymogu zmiany obecnych decyzji na pozwolenia zintegrowane. Przedstawiono również sugestię dotyczącą zmiany przepisów, aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji związanych z interpretacją przepisów. 

W dalszej części spotkania zostały przedstawione propozycje wprowadzenia systemu kaucyjnego w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producentów i importerów samochodów. Przedstawione zostały patologie związane z unikaniem tego rodzaju odpowiedzialności przez podmioty zobowiązane do realizacji obowiązków wskazanych w przepisach prawa polskiego oraz Unii Europejskiej. Określono również skalę negatywnego oddziaływania na branże i utratę możliwości funkcjonowania wielu stacji demontażu pojazdów.

Szczegółowo skupiono się również na zagadnieniach związanych z metodyką obliczania zabezpieczenia roszczeń związanych z magazynowaniem odpadów. Prezes Smakulski podkreślał, że właściciele stacji demontażu pojazdów nie powinni podlegać pod tak restrykcyjne reguły. Omawiane również były zagadnienia dotyczące magazynowania odpadów i zagospodarowania ścieków przemysłowych.