Transgraniczne przemieszczanie odpadów w okresie epidemii COVID-19

W związku z rekomendacjami Komisji Europejskiej „Przemieszczanie odpadów w obrębie UE w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem” opracował tymczasowe zasady obowiązujące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Rekomendacje KE

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie obiegu dokumentacji i szczególnych procedur dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19

Tarcza Antykryzysowa w działaniu – wideokonferencja informacyjna Rzecznika MŚP z udziałem zaproszonych gości

W czwartek 2 kwietnia br. o godzinie 11.00 odbyła się IV Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem.

Tematem rozmowy była Tarcza antykryzysowa w działaniu.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali goście z:
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwa Rozwoju
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• Związku Powiatów Polskich
• Gdańskiego Urzędu Pracy

Przedstawicielem branży recyklingu było Stowarzyszenie EKO-AUTO.

Prezentacja

Ewidencja odpadów w formie papierowej przedłużona do 31.12.2020 r.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

Ustawa dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w  formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Podstawa prawnalink

III Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP – materiały

Rzecznik MŚP zajął stanowisko w sprawie projektu ustawy antykryzysowej. Zostało ono skierowane do Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych. Do pisma dołączono także wnioski na temat przedmiotowej ustawy.

Pod zamieszczonymi niżej linkami znajdziecie Państwo:

1. Prezentację z wczorajszej wideokonferencji

2. Pismo Rzecznika MŚP do Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów poparło postulaty Rzecznika, wyrażając całkowitą aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań.

Prośba do przedsiębiorców – pomoc w walce z COVID-19

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju zwracamy się z apelem do tych przedsiębiorców, którzy mogliby rozpocząć produkcję artykułów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19. Zamówienie rządowe będzie realizowane odpłatnie a firmy wyłonione w drodze przetargu.

Pod zamieszczonym poniżej linkiem znajduje się specyfikacja Ministerstwa Zdrowia, zawierająca pełną listę (wraz z parametrami i normami) wspomnianych produktów.

Link: Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19

Oferty można składać na stronie: pomagamy@mr.gov.pl
oraz na stronie MZ: https://platformazakupowa.pl/pn/mz

Działalność SDP w czasie epidemii

Szanowni Członkowie,

W związku z bieżącą sytuacją epidemiczną w Polsce jako stowarzyszenie branżowe prosimy o przesłanie informacji jakie są obecnie główne problemy w prowadzeniu działalności? Co jest główną przeszkodą w funkcjonowaniu stacji demontażu i skupu złomu?

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto jest organizacją, która może udzielić pomocy swoim członkom.
Prosimy o zgłaszanie się mailowo lub telefonicznie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2020r. dopuszcza przemieszczanie się w kontekście wykonywania czynności służbowych.
Można się przemieszczać jeżeli dotyczy to:
1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (…) oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

Rozporządzenie nie wymusza ograniczenia w sprzedaży części samochodowych, więc klienci mogą przyjeżdżać na stacje w celu zakupu części, oczywiście przy zachowaniu standardów higieny i bezpieczeństwa.

II wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚ

We wtorek o godz. 10.30 odbyła się II wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem.
Tematem rozmowy była tarcza antykryzysowa oraz przepisy dla przedsiębiorców na czas pandemii.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele ponad 60 organizacji skupiających przedsiębiorców z różnych branż. Grupę stacji demontażu pojazdów reprezentował m. in. prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO – Jakub Smakulski. Omawiane były główne zagadnienia tzw. pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, którzy znajdą się w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej skutkami epidemii.
Prezes Smakulski postulował o równoczesne wprowadzenie dopłat do wynagrodzeń oraz kredytów preferencyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślał, że oba te rozwiązania mogą być stosowane równocześnie. Dopłaty do pensji pracowniczych pozwolą zmniejszyć obciążenie dla przedsiębiorców, a kredyty pozwolą sfinansować pozostałe koszty prowadzenia lub utrzymania firmy. Przedstawione propozycje będą dyskutowane z Panią Minister Jadwigą Emilewicz z Ministerstwa Rozwoju.

W załączeniu przedstawiamy prezentację z postulatami Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP), które będą omawiane w trybie pilnym w ramach pakietu przeciwdziałania skutkom koronawirusa.

W ramach telekonferencji Fundacja Firmy Rodzinne przedstawiła raport z badań przedsiębiorców „Skala zagrożenia polskich firm blokadą gospodarczą związaną z zagrożeniem epidemią koronawirusa”. Opracowanie to stanowi jedną z podstaw działań organizacji w celu ochrony małych i średnich przedsiębiorstw przed skutkami epidemii.