O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie powstało w celu promowania idei recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Działa na poziomie krajowym, broniąc interesów Stacji Demontażu podczas spotkań z przedstawicielami władzy państwowej (Ministerstwo Środowiska, Sejm, Senat) oraz na poziomie lokalnym – np. poprzez interwencje w wydziałach komunikacji oraz urzędach marszałkowskich. Reprezentując Stacje Demontażu uzyskujemy informacje o oficjalnej wykładni przepisów.

Naszym celem jest zmaksymalizowanie poziomu legalnego demontażu pojazdów w Polsce i, co za tym idzie, ograniczenie do minimum wpływu tzw. „szarej strefy” w branży recyklingu pojazdów.

Nasze założenia realizujemy poprzez działalność opiniodawczą w zakresie proponowanych przepisów prawa oraz działania edukacyjne, skierowane w stronę użytkowników pojazdów, a także właścicieli skupów złomu oraz stacji demontażu pojazdów.

Członkami Stowarzyszenia są przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, dla których ważny jest rozwój recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz regulacjami prawnymi.