Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami

17 maja 2024 roku odbyło się 59. posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podczas obrad omawiany był  projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (numer UD45 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) dotyczący ram prawnych systemu kaucyjnego.
W debacie na temat systemu i proponowanego projektu prezes Jakub Smakulski negatywnie odniósł się do stworzenia luki w systemie zezwoleń na zbieranie odpadów. Podkreślił, że odpady powinny być powierzane profesjonalnym firmom, które zajmują się gospodarowaniem odpadami od wielu lat. Podmioty te uzyskały wymagane zezwolenia i pozwolenia orz musiały się dostosować do bardzo wielu uciążliwych wymogów. Nie można teraz robić luki w systemie dla jednostek handlu.