Wybór Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia

Dnia 12.06.2024r. odbyło się Walne zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.

Na zebraniu poruszono bieżące problemy branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omawiano zagadnienia związane z wydłużającymi się procedurami uzyskania nowych pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów. Poruszono zagadnienia związane z kosztami zagospodarowania odpadów powstających z demontażu pojazdów.

Dokonano zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia.

W skład Zarządu na nową kadencję wchodzą:

Pan Jacek Iwaniec,

Pan Adam Sołtys,

Pan Mariusz Wiśniewski.

W głosowaniu jawnym prezes Jakub Smakulski został ponownie wybrany na nową kadencję.