Posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami

21 maja 2024 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, na której przedstawiona została informacja przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat stanu obecnego i przyszłości sytemu kaucyjnego w Polsce, z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego i proponowanych zmian legislacyjnych. Zorganizowane posiedzenie skupiało się na wysłuchaniu strony społecznej w sprawie najważniejszych problemów i wyzwań dotyczących wdrożenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce. Prezes Jakub Smakulski podczas osobistej rozmowy z wiceministrą Anitą Sowińską poruszył tematy związane z branżą recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i problemami branży.