Prawo

Przepisy prawa to podstawa funkcjonowania stacji demontażu pojazdów. Znajomość ogólnych aktów prawnych jest konieczna do rozpoczęcia działalności. Respektowanie szczegółowych rozporządzeń niezbędne jest do prowadzenia prawidłowego demontażu i, co za tym idzie, uzyskania dofinansowania.

 

Podstawowe akty prawne

Szczegółowe akty prawne

Projekty aktów prawnych