WARTO WIEDZIEĆ – publikacje branżowe

Dziurawy system PWE, Jakub Smakulski [w:] Recykling nr 1/2013, Poznań

http://www.e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=15652

Stacje demontażu pojazdów a brak dofinansowania, Jakub Smakulski [w:] Recykling nr 10/2013, Poznań

http://www.e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=16991

Nowy system finansowania recyklingu aut, Jakub Smakulski [w:] Recykling nr 12/2013, Poznań

http://www.e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=17475

Uszczelnić system demontażu, Jakub Smakulski [w:] Recykling nr 5/2014, Poznań

http://www.e-czytelnia.abrys.pl/index.php?mod=tekst&id=18009

Ocena skutków regulacji prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o recyk/lingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, prof. nadzw., Politechnika Poznańska, 2013

OCENA SKUTKÓW REGULACJI PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI USTAWY O RECYKLINGU PWE