Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu

16 marca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu. Przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące opłaty produktowej związanej z wprowadzaniem produktów w postaci oleju silnikowego, przekładniowego oraz opon.

Omówiono również propozycje zmian deregulacyjnych, które są już od lat proponowane przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Prezes Jakub Smakulski wyraził poparcie dla projektów obniżenia zabezpieczenia roszczeń, zmiany zasad obliczania mas magazynowanych odpadów oraz uproszczenia procedury przenoszenia zezwoleń wydanych dla stacji demontażu pojazdów. Są to zagadnienia przedstawiane wielokrotnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz omawianych na spotkaniach z parlamentarzystami.

Co zrobić gdy umiera właściciel? sukcesja przedsiębiorstwa – prelekcja radcy prawnego

Miło nam poinformować, że jeden z wykładów podczas tegorocznej Konferencji EKO-AUTO w Kielcach poprowadzi Pan Michał Kuźniak z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach, radca prawny z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie ochrony środowiska.

Wykład będzie poświęcony problemowi sukcesji w przypadku prowadzenia stacji demontażu pojazdów.

Konferencja„Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO pt. „Stacja demontażu pojazdów – działalność i perspektywy” podczas  XXIII Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, które odbędą się w dniach 8-9 marca 2023r. w Kielcach.

Konferencja przewidziana jest na czwartek 9 marca w godz. 10.00-14.30.

Program Konferencji:

10.00 – 11.00  Sprawozdania dla stacji demontażu pojazdów
11.00- 11.45 Co zrobić gdy umiera właściciel? Sukcesja przedsiębiorstwa – prelekcja radcy prawnego
11.45 – 12.15 Kontrole stacji demontażu pojazdów
12.15-13.00 Nowe pozwolenia dla stacji demontażu pojazdów
13.15-14.00 Proces inwestycyjny na stacji demontażu pojazdów
14.00-14.30 Dyskusja

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Obowiązują rejestracja udziału w wydarzeniu poprzez link

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego stoiska w hali A.

Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Poznaniu

W dniu 17 listopada 2022 r. Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panem Adamem Abramowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących problemów przedsiębiorców. Omawiane były również tematy cen za energię elektryczną (specjalne obniżki dla firm z sektora MŚP) oraz obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Obniżenie zabezpieczenia roszczeń – ulga dla przedsiębiorców

Informujemy, że trwają prace nad zmianą przepisów Ustawy o odpadach m. in. w zakresie wpłacanego zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów.

Zaproponowano zapis redukcji opłaty: „Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako połowę iloczynu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”
Drugim istotnym zapisem jest: „W przypadku, gdy odpady mają być magazynowane w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”.
Zapisy ustawy są odpowiedzią apeli środowiska stacji demontażu pojazdów reprezentowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Celem projektu jest ograniczenia uciążliwości finansowych i administracyjnych dla podmiotów prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W rezultacie prac zespołów roboczych, w ramach których prężnie działa Stowarzyszenie EKO-AUTO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawnioskował o poszerzenie możliwości wniesienia formy zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego, hipoteki oraz weksla.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych