Zmiana Ustawy o Odpadach – sprawozdanie z posiedzenia senackiej Komisji Środowiska

Podczas wczorajszego posiedzenia senackiej Komisji Środowiska analizowano treść projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komisja zaproponowała przesunięcie do 30 czerwca 2020 r. terminów składania sprawozdań m.in.:

  • Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
  • Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami
  • Sprawozdań komunalnych (o odebranych odpadach komunalnych, prowadzeniu PSZOK oraz zbieraniu odpadów komunalnych).

Sprawozdanie z posiedzenia komisji

O kolejnych etapach prac dot. zmiany ustawy o odpadach będziemy informować na bieżąco.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie BDO

Trwa właśnie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podczas którego omawiany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 119).

Prezes Stowarzyszenia, Pan Jakub Smakulski bierze udział w pracach nad projektem jako reprezentant branży recyklingu pojazdów.

Komisja zatwierdziła projekt zmiany ustawy o odpadach wprowadzający 6-cio miesięczny okres prowadzenia ewidencji zarówno w wersji papierowej, jak i w systemie BDO (konieczność uzupełniania danych w BDO niezwłocznie, najpóźniej do 31 lipca 2020).

Projekt został zarekomendowany (jednogłośnie) i przekazany do dalszych prac parlamentarnych. Jest duża szansa na przyjęcie projektu na posiedzeniu sejmu 8 i 9 stycznia 2020 r.

Dodatkowo Prezes Smakulski wystąpił z prośbą, aby sprawozdania za rok 2019 również mogły być wykonywane w formie tradycyjnej, ze względu na skomplikowany charakter obliczeń poziomów odzysku i recyklingu oraz rozliczenia wytwarzanych odpadów w systemie do końca lutego, a nie do końca roku jak w innych branżach.

O postępach prac będziemy informowali na bieżąco.

Aktualności dot. BDO

Szanowni Państwo,

Złożony został projekt zakładający prowadzenie Bazy Danych Odpadowych zarówno w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej).

Projekt zakłada również prowadzenie dokumentacji w wersji papierowej w przypadku awarii systemu.

Zaznaczamy, że jest to dopiero projekt i stan prawny na chwilę obecną nie ulega zmianie.

Baza Danych Odpadowych w systemie elektronicznym jest obowiązującym systemem prowadzenia ewidencji. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany przepisów poinformujemy naszych członków Stowarzyszenia.

Projekt

Wniesione projekty ustaw

Informacje z posiedzeń komisji sejmowych

W ostatnich dniach odbyły się posiedzenia komisji sejmowych skupiające swoją uwagę na kwestiach związanych z bazą danych odpadowych BDO.

W trakcie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 18.12.2019 dotyczącego rozpatrzenia informacji na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych głos zabrał Przedstawiciel Eko-Auto (20:16)

TRANSMISJA POSIEDZENIA Z 18.12.2019R.

Rozważana jest także propozycja prowadzenia ewidencji dwutorowo: w wersji papierowej i elektronicznej przez okres przejściowy 6 miesięcy.

Jest to postulat Stowarzyszenia EKO-AUTO zgłoszony podczas obrad Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Protest stacji demontażu pojazdów w woj. małopolskim

Właściciele Stacji Demontażu Pojazdów działających na terenie województwa małopolskiego postanowili zaprotestować ze względu na ciężką sytuację w branży recyklingu pojazdów. Od 11 grudnia 2019 r. nie będą płacić za pojazdy przyjmowane do Stacji Demontażu. Maksymalnie będzie to przysłowiowa złotówka.

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informacje, że stacje demontażu muszą odwoływać się do formy protestu, aby zwrócić uwagę na ogromne problemy w branży recyklingu pojazdów.

Stowarzyszenie EKO-AUTO na czele z prezesem Panem Jakubem Smakulskim nieustannie zabiega o zmiany przepisów. W ostatnim czasie kierowaliśmy pisma do Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do posłów w celu podjęcia niezwłocznych działań naprawczych i modyfikacji przepisów.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w sprawie BDO

Uprzejmie informujemy, że w najbliższą środę 18 grudnia odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, podczas którego omówione zostaną następujące kwestie:

  • Rozpatrzenie informacji na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych.
  • Rozpatrzenie informacji na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
    • – pkt I i II przedstawia Minister Klimatu.