Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. ELV – polska wersja

Przedstawiciele Komisji Europejskiej udostępnili Stowarzyszeniu EKO-AUTO polską wersję projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywy 2000/53/WE i 2005/64/WE.

Poniżej zamieszczamy link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0451

Konsultujemy go obecnie ze stacjami demontażu pojazdów podczas regionalnych spotkań branżowych na terenie całej Polski.

Zachęcamy do przesyłania uwag do projektu na biuro@ekoauto.org.

Zawiadomienie o pogrzebie

Z ogromną przykrością zawiadamiamy o śmierci wieloletniego członka Stowarzyszenia, Pana Marka Cieślaka. Zostanie przez nas zapamiętany jako człowiek niezwykle życzliwy, energiczny, zawsze chętny i gotowy do działania i współpracy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy piątek w Śremie.

SPOTKANIA BRANŻOWE DLA STACJI DEMONTAŻU POJAZDÓW – JESIEŃ 2023

Miło nam poinformować o zbliżającym się cyklu regionalnych spotkań branżowych dla stacji demontażu pojazdów. Do organizacji kolejnej już edycji spotkań przyczyniły się liczne zmiany czekające branżę recyklingu pojazdów w najbliższym czasie.

PROGRAM SPOTKAŃ BRANŻOWYCH

Szczegółowo omówimy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących obiegu zamkniętego w projektach pojazdów i gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywę 2000/53/WE i 2005/64/WE. Blok ten będzie miał charakter warsztatów, podczas których zebrane postulaty przekażemy jako głos branży do komisji Parlamentu Europejskiego. W projekcie Rozporządzenia są wskazane m.in. istotne kwestie dotyczące zasad przydatności pojazdów do naprawy oraz kryteriów klasyfikacji pojazdów do demontażu, nowe wskaźniki obliczania poziomu odzysku i recyklingu, zasady minimalnych wymagań dla stacji demontaż, wykaz części, które nie będą mogły być ponownie używane, zasady wystawiania zaświadczeń o demontażu.

Kolejnym punktem spotkania będzie omówienie aktualnych procedur uzyskiwania decyzji odpadowych na okres kolejnych 10 lat oraz trudności napotykanych w trakcie postępowań administracyjnych.

W trakcie spotkania planujemy również poruszyć temat preferencyjnych pożyczek unijnych oraz aplikacji służących do sprzedaży części i złomu. Pozostawimy również przestrzeń do pytań i prowadzenia dyskusji na tematy ważne dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

LOKALIZACJA

Spotkania zaplanowane są w 6 miastach i odbędą się w godz. 10.00-13.00:

  • Legnica
  • Poznań
  • Tarnów
  • Strzelce Opolskie
  • Grudziądz
  • Radom

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszt udziału: 100 zł brutto od uczestnika. Wystawiamy faktury zw. z VAT.

Udział członków Stowarzyszenia jest nieodpłatny.

ZAPISY

Celem rezerwacji miejsc prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na biuro@ekoauto.org.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prace nad zmianami przepisów UE

W dniu 13 lipca 2023 r. w następstwie przeglądu Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem i planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji opiera się na dwóch istniejących dyrektywach i zastępuje je:  Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz dyrektywa 2005/64/WE w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich możliwości ponownego użycia, możliwości recyklingu i odzysku.

Proponowane nowe przepisy obejmują wszystkie aspekty pojazdu, począwszy od jego zaprojektowania i wprowadzenia do obrotu aż do ostatecznego przetworzenia po wycofaniu z eksploatacji:

– ulepszenie konstrukcji pojazdów w celu ułatwienia usuwania materiałów, części i komponentów do ponownego użycia i recyklingu,  

– założenie, aby co najmniej 25 % tworzyw sztucznych używanych do budowy pojazdu pochodziło z recyklingu (w tym 25 % z pojazdów wycofanych z eksploatacji),

– odzyskiwanie większej ilości surowców lepszej jakości m. in. tworzyw sztucznych, stali i aluminium,

– zobowiązanie producentów do ponoszenia odpowiedzialności finansowej za pojazdy, gdy stają się odpadami; w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania procesu przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zachęcenia podmiotów zajmujących się recyklingiem do poprawy jakości procesów,

– zwiększenie nacisku na zmniejszenie ilości pojazdów wychodzących poza system poprzez większą liczbę kontroli, interoperacyjność krajowych systemów rejestracji pojazdów, lepsze rozróżnienie pojazdów używanych od pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakaz wywozu pojazdów używanych, które nie nadają się do ruchu drogowego,

– objęcie większą liczbą pojazdów i stopniowe rozszerzanie przepisów UE o nowe kategorie, takie jak motocykle, samochody ciężarowe i autobusy, co zapewni odpowiednią utylizację.

Warto podkreślić, że duża część postulatów wynika z prac prowadzonych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO podczas konsultacji i spotkań z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie podstaw pod nowe przepisy UE. Zakładamy, że planowane kierunki zmian przepisów poprawią złą sytuację rynku pojazdów wycofanych z eksploatacji w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Uwagi do projektu ustawy deregulacyjnej

Na prośbę Pana posła Bartłomieja Wróblewskiego (przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji) Stowarzyszenie EKO-AUTO przedstawiło swoje dodatkowe stanowisko dotyczące zmian w przepisach, które z założenia mają odciążyć małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów. Prezes Jakub Smakulski wskazał na możliwą szkodliwą konsekwencję przepisów uwzględniających możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu na okres od 2 do 24 miesięcy z możliwością łącznego okresu wycofania maksymalnie do 48 miesięcy. Jako środowisko recyklerów pojazdów, które zmaga się z nierówną konkurencją „szarej strefy” prezes Smakulski wskazał, że planowany zapis spowoduje zwiększenie ilości pojazdów, które będą demontowane nielegalnie. Możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu pozwoli osobie zajmującej się nielegalnym demontażem na przeprowadzenie procesu demontażu w miejscu do tego nieuprawnionym i sprzedaży elementów pojazdu (najczęściej na portalach aukcyjnych).

Prezes Smakulski podkreślił również, że proponowany zapis zastosowania ¾ iloczynu w ramach obliczania zabezpieczenia roszczeń w stosunku do magazynowanych odpadów jest wartością większą niż zakładał pierwotny projekt Stowarzyszenia EKO-AUTO oraz innych organizacji działających w ramach zespołów roboczych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rekomendowany przelicznik to ½ kwoty zabezpieczenia roszczeń. Kwota zabezpieczenia roszczeń wnoszona w 99% w postaci depozytu pieniężnego w znaczący sposób osłabia funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorców (głównie firm rodzinnych). Wnoszone kwoty to wartości od 40 000 zł do nawet 2 milionów złotych. Pieniądze złożone w depozycie nie mogą być wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środki te są również przechowywane na kontach z bardzo niskim oprocentowaniem, rzędu 0,5% do 1%. Decyzja jest wydawana na okres 10 lat. Po tym czasie pieniądze te (zwłaszcza w świetle obecnej inflacji) stracą zupełnie swoją wartość.

Pozytywnie została przyjęta zmiana przepisów wnioskowana m. in. przez Stowarzyszenie EKO-AUTO zapisu zawartego w Art. 23 pkt 3e Projektu Ustawy dotyczącym poszerzenia katalogu form zabezpieczenia roszczeń. Stowarzyszenie EKO-AUTO wnioskowało o poszerzenie tego katalogu i wprowadzenia m. in. formy zabezpieczenia w postaci hipoteki. Tego rodzaju instrument pozwoli na zmniejszenie uciążliwości dla przedsiębiorców, zwłaszcza przy konieczności wniesienia większej kwoty zabezpieczenia roszczeń finansowych.

Posiedzenie Zespołów Roboczych przy Rzeczniku MŚP

21 czerwca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołów Roboczych ds.: Paliw, Branży Alkoholowej, Transportu, Podatków i danin quasi-podatkowych, Recyklingu i gospodarki odpadami, Branży Motoryzacyjnej oraz Klimatu i Energii. Omawiane były zagadnienia modyfikacji w systemie SENT. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że proponowane zmiany, jak i obowiązujące regulacje nakładają podwójne obciążenie dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów w przypadku transportu olejów odpadowych (przepracowanych). Jest to nadmierne zwiększenie obowiązków wobec małych i średnich przedsiębiorców. Prezes wskazał również na słuszną uwagę dotyczącą zwiększenia pojemności tzw. zakładowej stacji paliw z 2,5 m3 na wartość 5m3. Zaproponowana wartość stworzyłaby sytuację, gdzie tysiące podmiotów podlegałyby pod nowe regulacje.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia na tegoroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek 15 czerwca o godz. 10.00 w hotelu Hampton by Hilton w Swarzędzu przy ulicy Tabaki 1.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków poprzez adres e-mail: biuro@ekoauto.org lub telefonicznie na nr 533 666 815.

Miejsca parkingowe znajdują się obu stronach ulicy.

Kontrole WIOŚ

Źródło: https://portalkomunalny.pl/skladowal-ok-700-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji-przedsiebiorcy-grozi-kara-nawet-3-mln-zl-536915/

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dot. planowej kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z terenu powiatu kartuskiego i konsekwencji związanych z m.in. z nieprawidłowym magazynowaniem odpadów.