Patronat medialny Abrys – Energia i Recykling nad Konferencją „FACHOWCY-FACHOWCOM”

Z radością przyjęliśmy wiadomość, iż Patronat Medialny nad Ogólnopolską Konferencją „Fachowcy-Fachowcom”, organizowaną przez Stowarzyszenie EKO-AUTO objęło Wydawnictwo Abrys, wydawca pionierskiego miesięcznika na temat GOZ.
„Energia i Recykling” to pierwsze w Polsce czasopismo, które w całości jest poświęcone tematowi circular economy, zagadnienia obejmującego niemal wszystkie branże, na czasie i z przyszłością.

Premiera sygnalnego tytułu odbyła się podczas Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment w dniach 16-17 października 2017r. w Poznaniu. Ambicją redakcji jest informowanie o nowych trendach, technologiach w branżach związanych z GOZ, poszerzanie wiedzy merytorycznej, prezentowanie doświadczeń i oferty rynkowej.
W czasopiśmie znajdą się następujące sekcje tematyczne: energia, energia cieplna, surowce i recykling, logistyka, ekoprzemysł, zrównoważony rozwój, dobre wzorce w tym CSR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja „Fachowcy-Fachowcom” 18.01.2018r.

 

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że rozpoczęły się już zapisy na Ogólnopolską Konferencję dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Fachowcy – Fachowcom”, która odbędzie się dnia 18 stycznia 2018 w Hotelu Magellan Spa&Business w miejscowości Bronisławów k. Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączamy formularz, który wypełniony prosimy przesyłać skanem na adres biuro@ekoauto.org lub faxem na nr 61 877 0605.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM KONFERENCJI

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel 533 666 815 lub adresem e-mail biuro@ekoauto.org

Propozycje zmian EKO-AUTO w przepisach związanych z funkcjonowaniem stacji demontażu

 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów, Pan Jakub Smakulski złożył w Ministerstwie Rozwoju propozycje zmian w zapisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 28.07.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zapisy ww. Rozporządzenia nie sprzyjają prowadzeniu działalności gospodarczej. Proponowane zmiany dotyczą głównie zapisów dotyczących magazynowania elementów pochodzących z wymontowanych pojazdów i mają na celu obniżenie kosztów magazynowania, bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Przedstawione sugestie stanowią rezultat cieszących się ogromnym zainteresowaniem konferencji branżowych oraz regionalnych spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO, podczas których osoby związane bezpośrednio z branżą recyklingu pojazdów mogą zabrać w głos w kwestiach funkcjonowania systemu oraz panujących przepisów.

O wszelkich postępach dot. zgłoszonych przez Stowarzyszenie wniosków będziemy Państwa informować na bieżąco.

IV posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

 

30 listopada br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt „Polska Strefa Inwestycji”, omawiano zagadnienie bezpieczeństwa elektrycznego związanego z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi.

Dużą uwagę poświęcono tematyce emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Przedstawiono także zarys zbliżającej się IV Konferencji Motoryzacja Przemysł Nauka, która odbędzie się 7 grudnia w Warszawie.

Podsumowano dotychczasowy stan prac nad certyfikacją części motoryzacyjnych.

Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody”

 

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu na adres biuro@ekoauto.org.

Wszelkie uwagi zostaną przez nas przekazane do Ministerstwa Środowiska.

Pełna treść projektu wraz z uzasadnieniem

Zapisz się już dziś na Konferencję dla stacji demontażu pojazdów „FACHOWCY-FACHOWCOM”

 

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że rozpoczęły się już zapisy na Ogólnopolską Konferencję dla stacji demontażu pojazdów oraz branży recyklingu „Fachowcy – Fachowcom”, która odbędzie się dnia 18 stycznia 2018 w Hotelu Magellan Spa&Business w miejscowości Bronisławów k. Piotrkowa Trybunalskiego.

Załączamy formularz, który wypełniony prosimy przesyłać skanem na adres biuro@ekoauto.org lub faxem na nr 61 877 0605.

Formularz zgłoszeniowy

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod nr tel 533 666 815 lub adresem e-mail biuro@ekoauto.org

Od 13.11.2017 przeglądy na nowych zasadach

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ruchu drogowym, zakładającą przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji pojazdów. Ustawa zmienia również przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów dopuszczanych do ruchu.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 13 listopada 2017 roku i od tego dnia za badanie techniczne pojazdu trzeba będzie zapłacić przed jego przeprowadzeniem.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje i zwiększa zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdzie trafiać będę również informacje o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym o zabezpieczeniach majątkowych oraz o jego zajęciu przez organy egzekucyjne. Informacje te są szczególnie istotne dla potencjalnych nabywców pojazdów używanych.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, do CEP trafiać będą również dane o szkodach istotnych powstałych podczas wypadku. Do przekazywania tych dany zobowiązane będą zakłady ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Źródło: polskiautohandel.pl