Uwagi do projektu ustawy deregulacyjnej

Na prośbę Pana posła Bartłomieja Wróblewskiego (przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji) Stowarzyszenie EKO-AUTO przedstawiło swoje dodatkowe stanowisko dotyczące zmian w przepisach, które z założenia mają odciążyć małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów. Prezes Jakub Smakulski wskazał na możliwą szkodliwą konsekwencję przepisów uwzględniających możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu na okres od 2 do 24 miesięcy z możliwością łącznego okresu wycofania maksymalnie do 48 miesięcy. Jako środowisko recyklerów pojazdów, które zmaga się z nierówną konkurencją „szarej strefy” prezes Smakulski wskazał, że planowany zapis spowoduje zwiększenie ilości pojazdów, które będą demontowane nielegalnie. Możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu pozwoli osobie zajmującej się nielegalnym demontażem na przeprowadzenie procesu demontażu w miejscu do tego nieuprawnionym i sprzedaży elementów pojazdu (najczęściej na portalach aukcyjnych).

Prezes Smakulski podkreślił również, że proponowany zapis zastosowania ¾ iloczynu w ramach obliczania zabezpieczenia roszczeń w stosunku do magazynowanych odpadów jest wartością większą niż zakładał pierwotny projekt Stowarzyszenia EKO-AUTO oraz innych organizacji działających w ramach zespołów roboczych przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rekomendowany przelicznik to ½ kwoty zabezpieczenia roszczeń. Kwota zabezpieczenia roszczeń wnoszona w 99% w postaci depozytu pieniężnego w znaczący sposób osłabia funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorców (głównie firm rodzinnych). Wnoszone kwoty to wartości od 40 000 zł do nawet 2 milionów złotych. Pieniądze złożone w depozycie nie mogą być wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Środki te są również przechowywane na kontach z bardzo niskim oprocentowaniem, rzędu 0,5% do 1%. Decyzja jest wydawana na okres 10 lat. Po tym czasie pieniądze te (zwłaszcza w świetle obecnej inflacji) stracą zupełnie swoją wartość.

Pozytywnie została przyjęta zmiana przepisów wnioskowana m. in. przez Stowarzyszenie EKO-AUTO zapisu zawartego w Art. 23 pkt 3e Projektu Ustawy dotyczącym poszerzenia katalogu form zabezpieczenia roszczeń. Stowarzyszenie EKO-AUTO wnioskowało o poszerzenie tego katalogu i wprowadzenia m. in. formy zabezpieczenia w postaci hipoteki. Tego rodzaju instrument pozwoli na zmniejszenie uciążliwości dla przedsiębiorców, zwłaszcza przy konieczności wniesienia większej kwoty zabezpieczenia roszczeń finansowych.

Posiedzenie Zespołów Roboczych przy Rzeczniku MŚP

21 czerwca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołów Roboczych ds.: Paliw, Branży Alkoholowej, Transportu, Podatków i danin quasi-podatkowych, Recyklingu i gospodarki odpadami, Branży Motoryzacyjnej oraz Klimatu i Energii. Omawiane były zagadnienia modyfikacji w systemie SENT. Prezes Jakub Smakulski podkreślił, że proponowane zmiany, jak i obowiązujące regulacje nakładają podwójne obciążenie dla przedsiębiorców prowadzących Stacje Demontażu Pojazdów w przypadku transportu olejów odpadowych (przepracowanych). Jest to nadmierne zwiększenie obowiązków wobec małych i średnich przedsiębiorców. Prezes wskazał również na słuszną uwagę dotyczącą zwiększenia pojemności tzw. zakładowej stacji paliw z 2,5 m3 na wartość 5m3. Zaproponowana wartość stworzyłaby sytuację, gdzie tysiące podmiotów podlegałyby pod nowe regulacje.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia na tegoroczne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek 15 czerwca o godz. 10.00 w hotelu Hampton by Hilton w Swarzędzu przy ulicy Tabaki 1.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu Członków poprzez adres e-mail: biuro@ekoauto.org lub telefonicznie na nr 533 666 815.

Miejsca parkingowe znajdują się obu stronach ulicy.

Kontrole WIOŚ

Źródło: https://portalkomunalny.pl/skladowal-ok-700-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji-przedsiebiorcy-grozi-kara-nawet-3-mln-zl-536915/

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dot. planowej kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z terenu powiatu kartuskiego i konsekwencji związanych z m.in. z nieprawidłowym magazynowaniem odpadów.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu i Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

30 marca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Transportu i Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Podczas obrad poruszane były zagadnienia związane z obrotem odpadami, przewozem towarów niebezpiecznych oraz planowanym zmianom ograniczającym eksport odpadów metali poza obszar Unii Europejskiej.

Prezes Jakub Smakulski zarekomendował, aby rząd Rzeczpospolitej Polskiej przedstawił negatywne stanowisko w sprawie ograniczania obrotu złomem. Konsekwencje ograniczeń eksportu metali żelaznych dotkną małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, które mają bardzo duży wpływ na proces pozyskiwania odpadów „u źródła”. Prezes podkreślił również, że ograniczenie eksportu surowca spowodować może wzrost kosztów produkcji dóbr, które trafiają do obszaru handlowego Unii Europejskiej i są wytwarzane z metali na terenie państw poza obszarem UE.

Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu

16 marca 2023 roku odbyło się połączone posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami z Zespołem Roboczym ds. Transportu. Przedmiotem obrad były zagadnienia dotyczące opłaty produktowej związanej z wprowadzaniem produktów w postaci oleju silnikowego, przekładniowego oraz opon.

Omówiono również propozycje zmian deregulacyjnych, które są już od lat proponowane przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Prezes Jakub Smakulski wyraził poparcie dla projektów obniżenia zabezpieczenia roszczeń, zmiany zasad obliczania mas magazynowanych odpadów oraz uproszczenia procedury przenoszenia zezwoleń wydanych dla stacji demontażu pojazdów. Są to zagadnienia przedstawiane wielokrotnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz omawianych na spotkaniach z parlamentarzystami.

Co zrobić gdy umiera właściciel? sukcesja przedsiębiorstwa – prelekcja radcy prawnego

Miło nam poinformować, że jeden z wykładów podczas tegorocznej Konferencji EKO-AUTO w Kielcach poprowadzi Pan Michał Kuźniak z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach, radca prawny z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie ochrony środowiska.

Wykład będzie poświęcony problemowi sukcesji w przypadku prowadzenia stacji demontażu pojazdów.

Konferencja„Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO pt. „Stacja demontażu pojazdów – działalność i perspektywy” podczas  XXIII Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, które odbędą się w dniach 8-9 marca 2023r. w Kielcach.

Konferencja przewidziana jest na czwartek 9 marca w godz. 10.00-14.30.

Program Konferencji:

10.00 – 11.00  Sprawozdania dla stacji demontażu pojazdów
11.00- 11.45 Co zrobić gdy umiera właściciel? Sukcesja przedsiębiorstwa – prelekcja radcy prawnego
11.45 – 12.15 Kontrole stacji demontażu pojazdów
12.15-13.00 Nowe pozwolenia dla stacji demontażu pojazdów
13.15-14.00 Proces inwestycyjny na stacji demontażu pojazdów
14.00-14.30 Dyskusja

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Obowiązują rejestracja udziału w wydarzeniu poprzez link

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego stoiska w hali A.