Prace nad zmianami ustawy Prawo o ruchu drogowym

Trwają intensywne prace nad zmiana przepisów w Prawie o ruchu drogowym, które mogą poprawić sytuację branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Rozważa się wprowadzenie przepisów umożliwiających egzekwowanie obowiązku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni. Na chwilę obecną „szara strefa” często wykorzystuje luki w przepisach i pojazdy nie trafiają do legalnie działających stacji demontażu. Egzekwowanie obowiązku wyrejestrowania oraz przerejestrowania pojazdu może stanowić podstawę do likwidacji patologii.

Resort Infrastruktury rozważa również możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy w przypadku konieczności wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji.
Zapis taki może być zagrożeniem dla systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stowarzyszenie EKO-AUTO prowadzi bieżące konsultacje w zakresie przedstawionych propozycji.

O szczegółach będziemy informować naszych członków.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w środę 12.06.2019r. o godz. 10.00 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu przy ul. Rubież 46 w budynku C (wjazd nr 2).

Potwierdzenia uczestnictwa można dokonać poprzez adres e-mail: biuro@ekoauto.org lub telefonicznie  pod nr 533 666 815.

UWAGA! Nowe wzory druków ewidencji dla SDP

Informujemy, że z dniem 01.05.2019r. weszły w życie nowe wzory:

* kart przekazania odpadów,

* kart ewidencji odpadów,

* kart ewidencji odpadów niebezpiecznych,

* kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

* kart ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

* kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Walka z szarą strefą – kontynuacja działań EKO-AUTO

W mediach coraz częściej pojawiają się informacje o podejmowanych akcjach  w związku z działającymi w sposób nielegalny punktami, gdzie demontuje się pojazdy.

Link do artykułu na portalu sozosfera.pl

Stowarzyszenie EKO-AUTO realizując jeden ze swoich głównych celów statutowych nieustannie współpracuje z  wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska w likwidowaniu miejsc nielegalnego demontażu.

Z uwagi na procedury administracyjne wiąże się to z czasem niemniej efekty naszych działań są od dawna odczuwalne dla branży.

Zachęcamy do informowania nas o szarej strefie, abyśmy mogli cały czas walczyć o dobro legalnie działającej branży recyklingu.

UWAGA! Nowe wzory druków ewidencji dla SDP

W najbliższym czasie pojawią się zaktualizowane druki m. in.  kart przekazania odpadu, kart ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz kart ewidencji odpadu.

Zmiany opierają się przede wszystkim na wyeliminowaniu konieczności równoległego posługiwania się przez przedsiębiorców
numerami REGON i NIP. Usuwa się wobec tego konieczność umieszczania nr REGON.

Numerem „podstawowym” ma pozostać nr NIP.

Na karcie przekazania odpadu w rubrykach dotyczących odpowiednio potwierdzenia przekazania odpadów, potwierdzenia przyjęcia odpadów do transportu i wykonaniu usługi transportu oraz potwierdzenia przyjęcia odpadu zmienione zostały opisy poprzez wykreślenie wyrazu „pieczęć”, a tym samym zmianie uległo ich brzmienie z „data, pieczęć i podpis” na „data i podpis”.

Druki mają obowiązywać od 1 maja 2019 roku.

Jak tylko pojawi się odpowiednie rozporządzenie przekażemy nowe wzory druków członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Link do rozporządzenia

Wizyta w Ministerstwie Przedsiębiorczości

W dniu 8 kwietnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia
EKO-AUTO Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Omawiane były sprawy związane z przepisami dotyczącymi certyfikacji części samochodowych.

Poruszono również problem badań technicznych pojazdów, a w szczególności wskazano na luki w w systemie umożliwiające poruszanie się pojazdów, które powinny zostać poddane demontażowi w stacji demontażu pojazdów. Określono również propozycje zmian w przepisach odnośnie dopuszczenia do obrotu przedmiotów i wyposażenia części pojazdów związanych z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochrony środowiska.

Szczegółowe wyniki ustaleń zostaną przedstawione członkom Stowarzyszenia EKO-AUTO w najbliższym czasie.

TERMINY SPRAWOZDAWCZE

Przypominamy, iż stacje demontażu pojazdów w okresie sprawozdawczym powinny rozliczyć się z następujących obowiązków:

31.01.2019

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ODPADY KOMUNALNE – SPRAWOZDANIE DLA ZBIERAJĄCYCH

28.02.2019

raport do KOBiZE

15.03.2019

SPRAWOZDANIE O POJAZDACH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH

SPRAWOZDANIE O OPAKOWANIACH

31.03.2019

GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Będą nowe zaostrzone przepisy dot. aut z filtrami DPF

Nowe zaostrzone przepisy, o których poinformował resort środowiska najmocniej uderzą w kierowców aut z wyciętym filtrem DPF.

– W celu ograniczenia nieprawidłowości w zakresie emisji spalin samochodowych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postanowił wprowadzić rozszerzony zakres kontroli oraz częściową zmianę metodyki badawczej przeprowadzanego cykliczne okresowego badania technicznego pojazdów, w zakresie badania emisji spalin m.in. zadymienia – zapowiedział Mariusz Orion Jędrysik, sekretarz stanu w resorcie środowiska. – Projektowane przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym, przewidują wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu poddawanego okresowemu badaniu technicznemu przez stacje kontroli pojazdów – dodał.

Pełna treść artykułu