OPINIA | Urzędy nie mogą odmawiać rejestrowania aut

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na stronie Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR zawierającego komentarz prawny Pani Anity Palukiewicz, partnera, radcy prawnego, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Artykuł dotyczy obecnej sytuacji epidemiologicznej i problemów związanych z pracą wydziałów komunikacji i rejestracją/wyrejestrowaniem pojazdów. Zawiera interpretacje prawne przepisów w świetle panującej pandemii.

Link do artykułu

„Historia pojazdu” – poszerzenie usługi

Od stycznia 2018 r. w rejestrach usługi „Historia pojazdu” https://historiapojazdu.gov.pl/ można sprawdzić niezarejestrowane w Polsce pojazdy pochodzące z rynków USA i Kanady, a także z Francji, Belgii, Holandii, Włoch oraz Szwecji.

„Do powyższej listy dołączą wkrótce państwa, takie jak Niemcy, Francja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwajcaria, Austria, Czechy, Węgry, Rumunia i Dania. Finalizujemy prace”, informuje mnie biuro prasowe Ministerstwa Cyfryzacji. Rozszerzona funkcjonalność usługi powinna być dostępna od końca kwietnia.

Link do artykułu

List Rzecznika MŚP do Prezydenta RP ws. propozycji zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS na okres 3 miesięcy

Prezydent RP wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z propozycją udzielenia wsparcia dla firm poprzez zwolnienie wszystkich przedsiębiorców ze składek na ZUS przez okres 3 miesięcy. Propozycja ta jest zgodna z apelem, który do Premiera wystosował w ubiegłym miesiącu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. List ten jest efektem spotkań on-line i apeli branży, w tym Stowarzyszenia EKO-AUTO.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów w okresie epidemii COVID-19

W związku z rekomendacjami Komisji Europejskiej „Przemieszczanie odpadów w obrębie UE w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem” opracował tymczasowe zasady obowiązujące w transgranicznym przemieszczaniu odpadów.

Rekomendacje KE

Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie obiegu dokumentacji i szczególnych procedur dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19

Tarcza Antykryzysowa w działaniu – wideokonferencja informacyjna Rzecznika MŚP z udziałem zaproszonych gości

W czwartek 2 kwietnia br. o godzinie 11.00 odbyła się IV Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem.

Tematem rozmowy była Tarcza antykryzysowa w działaniu.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali goście z:
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwa Rozwoju
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
• Związku Powiatów Polskich
• Gdańskiego Urzędu Pracy

Przedstawicielem branży recyklingu było Stowarzyszenie EKO-AUTO.

Prezentacja

Ewidencja odpadów w formie papierowej przedłużona do 31.12.2020 r.

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1)

Ustawa dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w  formie papierowej wpisać do systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Podstawa prawnalink

III Wideokonferencja Rady Przedsiębiorców z Rzecznikiem MŚP – materiały

Rzecznik MŚP zajął stanowisko w sprawie projektu ustawy antykryzysowej. Zostało ono skierowane do Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych. Do pisma dołączono także wnioski na temat przedmiotowej ustawy.

Pod zamieszczonymi niżej linkami znajdziecie Państwo:

1. Prezentację z wczorajszej wideokonferencji

2. Pismo Rzecznika MŚP do Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów poparło postulaty Rzecznika, wyrażając całkowitą aprobatę dla zaproponowanych rozwiązań.