Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Poznaniu

W dniu 17 listopada 2022 r. Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panem Adamem Abramowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących problemów przedsiębiorców. Omawiane były również tematy cen za energię elektryczną (specjalne obniżki dla firm z sektora MŚP) oraz obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Obniżenie zabezpieczenia roszczeń – ulga dla przedsiębiorców

Informujemy, że trwają prace nad zmianą przepisów Ustawy o odpadach m. in. w zakresie wpłacanego zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów.

Zaproponowano zapis redukcji opłaty: „Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako połowę iloczynu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”
Drugim istotnym zapisem jest: „W przypadku, gdy odpady mają być magazynowane w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”.
Zapisy ustawy są odpowiedzią apeli środowiska stacji demontażu pojazdów reprezentowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Celem projektu jest ograniczenia uciążliwości finansowych i administracyjnych dla podmiotów prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W rezultacie prac zespołów roboczych, w ramach których prężnie działa Stowarzyszenie EKO-AUTO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawnioskował o poszerzenie możliwości wniesienia formy zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego, hipoteki oraz weksla.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Kolejne spotkania w urzędzie marszałkowskim w sprawie decyzji dla stacji demontażu pojazdów

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami dla stacji demontażu pojazdów. Jest to kolejne spotkanie realizowane na rzecz branży recyklingu pojazdów.

V Ogólnopolska Konferencja ”Nowe kompetencje na nowe czasy”

15 września odbyła się Konferencja ”Nowe kompetencje na nowe czasy” organizowana przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan upowszechniająca działania Sektorowej Rady do spraw kompetencji w sektorze motoryzacyjnym. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu: „Sektorowa Rada ds. kompetencji-motoryzacja i elektromobilność”. Stowarzyszenie EKO-AUTO na czele z prezesem, Jakubem Smakulskim również przysłuchiwało się licznym interesującym wystąpieniom dot. przemysłu motoryzacyjnego.

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim w sprawie zmian decyzji dla sdp

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

Spotkanie miało charakter merytoryczny. Obie strony przedstawiły swoje doświadczenia związane z procedowaniem wydawanych decyzji. Wskazano na niedoskonałości przepisów w zakresie odpadów oraz poszukiwano rozwiązań ułatwiających prowadzenie postępowań administracyjnych. Prezes Smakulski zapewnił o swojej pomocy w sprawach związanych z dostosowywaniem decyzji dla Stacji Demontażu Pojazdów i punktów skupu złomu.

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji

Informujemy, że z dniem 4 września weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, ogłoszone dnia 02 września 2022r. Załączono również nowy druk zaświadczenia o demontażu pojazdu. Zmiana dotyczy usunięcia wzmianki o karcie pojazdu.


W załączeniu plik Rozporządzenia. 

Spotkanie dla stacji demontażu pojazdów i branży recyklingu

Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem zorganizowania nieszablonowego spotkania, które zgromadzi stacje demontażu pojazdów i branżę recyklingu pojazdów. Spotkania, podczas którego w swobodnej, półformalnej atmosferze będzie można wymienić się doświadczeniami, spędzić miło czas wśród osób, które na co dzień w pracy zawodowej borykają się z podobnymi bolączkami, pozyskać ważne informacje.

Już dziś zapraszamy zatem wszystkich Państwa na spotkanie dla stacji demontażu pojazdów i branży recyklingu, które odbędzie się w czwartek 22 września br. w Hotelu Atut w Licheniu Starym. Rozpoczniemy od wspólnego obiadu, po którym odbędzie się spotkanie informacyjne bazujące na istotnej dla stacji demontażu pojazdów tematyce. Świetne tło dla branżowych rozmów i nawiązywania kontaktów będzie stanowiła również wieczorna biesiada w chacie grillowej oraz dyskusje przy ognisku. Dla chętnych zapewniliśmy tory na kręgielni, aby poczuć ducha rywalizacji.

Dla członków Stowarzyszenia udział w wydarzeniu ma charakter nieodpłatny.

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: biuro@ekoauto.org.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu Atut. Koszt noclegu uczestnicy ponoszą indywidualnie. Do dyspozycji gości hotelowych: strefa saun i basen.

Do zobaczenia! Czas się spotkać!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

BROSZURA INFORMACYJNA

Konsultacje uchwały RM w sprawie projektu KPGO2028

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w odpowiedzi na pismo Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 złożyło swoje uwagi dot. projektu.

Przyjęcie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 przez Radę Ministrów pozwoli m.in. na
zachowanie ciągłości spełnienia tzw. Warunków podstawowych ustanowionych dla nowej perspektywy
finansowej UE 2021 – 2027, dotyczących możliwości skorzystania z funduszy UE na inwestycje
dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.