Co zrobić gdy umiera właściciel? sukcesja przedsiębiorstwa – prelekcja radcy prawnego

Miło nam poinformować, że jeden z wykładów podczas tegorocznej Konferencji EKO-AUTO w Kielcach poprowadzi Pan Michał Kuźniak z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach, radca prawny z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz w prawie ochrony środowiska.

Wykład będzie poświęcony problemowi sukcesji w przypadku prowadzenia stacji demontażu pojazdów.

Konferencja„Stacja demontażu pojazdu – działalność i perspektywy rozwoju”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO pt. „Stacja demontażu pojazdów – działalność i perspektywy” podczas  XXIII Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, które odbędą się w dniach 8-9 marca 2023r. w Kielcach.

Konferencja przewidziana jest na czwartek 9 marca w godz. 10.00-14.30.

Program Konferencji:

10.00 – 11.00  Sprawozdania dla stacji demontażu pojazdów
11.00- 11.45 Co zrobić gdy umiera właściciel? Sukcesja przedsiębiorstwa – prelekcja radcy prawnego
11.45 – 12.15 Kontrole stacji demontażu pojazdów
12.15-13.00 Nowe pozwolenia dla stacji demontażu pojazdów
13.15-14.00 Proces inwestycyjny na stacji demontażu pojazdów
14.00-14.30 Dyskusja

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Obowiązują rejestracja udziału w wydarzeniu poprzez link

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego stoiska w hali A.

Spotkanie z Rzecznikiem MŚP w Poznaniu

W dniu 17 listopada 2022 r. Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panem Adamem Abramowiczem. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących problemów przedsiębiorców. Omawiane były również tematy cen za energię elektryczną (specjalne obniżki dla firm z sektora MŚP) oraz obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Obniżenie zabezpieczenia roszczeń – ulga dla przedsiębiorców

Informujemy, że trwają prace nad zmianą przepisów Ustawy o odpadach m. in. w zakresie wpłacanego zabezpieczenia roszczeń dla magazynowanych odpadów.

Zaproponowano zapis redukcji opłaty: „Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako połowę iloczynu największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń.”
Drugim istotnym zapisem jest: „W przypadku, gdy odpady mają być magazynowane w miejscu magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo w art. 42 ust. 2”.
Zapisy ustawy są odpowiedzią apeli środowiska stacji demontażu pojazdów reprezentowanych przez Stowarzyszenie EKO-AUTO. Celem projektu jest ograniczenia uciążliwości finansowych i administracyjnych dla podmiotów prowadzących recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W rezultacie prac zespołów roboczych, w ramach których prężnie działa Stowarzyszenie EKO-AUTO, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zawnioskował o poszerzenie możliwości wniesienia formy zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego, hipoteki oraz weksla.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych

Kolejne spotkania w urzędzie marszałkowskim w sprawie decyzji dla stacji demontażu pojazdów

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczącym postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami dla stacji demontażu pojazdów. Jest to kolejne spotkanie realizowane na rzecz branży recyklingu pojazdów.