Briefing o stanie branży Związku Dealerów Samochodów

13 grudnia 2023 roku Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w wydarzeniu organizowanym przez Związek Dealerów Samochodów pt. „Briefing o stanie branży, koniec 2023 roku, perspektywy na 2024 rok”. Spotkanie, które odbyło się w Warszawie zgromadziło kilkudziesięciu przedstawicieli branży dealerskiej z całej Polski, ale także osoby reprezentujące organy administracji publicznej, firmy z otoczenia branży i media. W trakcie spotkania zostały omówione najważniejsze tematy mijającego roku oraz zostały przedstawione prognozy na nadchodzący rok.