Posiedzenia Zespołów Roboczych przy Biurze Rzecznika

W dniach 13 oraz 14 grudnia 2023 Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i gospodarki odpadami oraz połączonym posiedzeniu Zespołów Roboczych: ds. Transportu, ds. Branży motoryzacyjnej oraz ds. Klimatu i energii. Podczas obrad podjęto temat wzrostu cen za wydawane dokumenty DPR oraz dyskutowano o potencjalnych problemach dla przedsiębiorców wynikających z wprowadzenia w niektórych miastach stref czystego transportu.