Rozmowy na temat współpracy z partnerami z Ukrainy

26.10.2023 prezes Stowarzyszenia EKO-AUTO, pan Jakub Smakulski odbył spotkanie w sprawie możliwości nawiązania współpracy handlowej z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze Ukrainy. Rozmowy dotyczyły barier prawnych oraz warunków handlu częściami używanymi i odpadami w postaci złomu pochodzącego z pojazdów wycofanych z eksploatacji.