Informacja o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. ELV

Aby umożliwić wszystkim stronom zapoznanie się z wersjami językowymi Projektu, termin składania uwag został przesunięty na 04.12.2023r.

Poniżej zamieszczamy link do przebiegu procesu legislacyjnego: LINK