Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. ELV – polska wersja

Przedstawiciele Komisji Europejskiej udostępnili Stowarzyszeniu EKO-AUTO polską wersję projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wymogów w zakresie obiegu zamkniętego w odniesieniu do projektowania pojazdów oraz zarządzania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zmieniające rozporządzenia (UE) 2018/858 i 2019/1020 oraz uchylające dyrektywy 2000/53/WE i 2005/64/WE.

Poniżej zamieszczamy link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52023PC0451

Konsultujemy go obecnie ze stacjami demontażu pojazdów podczas regionalnych spotkań branżowych na terenie całej Polski.

Zachęcamy do przesyłania uwag do projektu na biuro@ekoauto.org.