Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji

Informujemy, że z dniem 4 września weszło w życie zmienione Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji, ogłoszone dnia 02 września 2022r. Załączono również nowy druk zaświadczenia o demontażu pojazdu. Zmiana dotyczy usunięcia wzmianki o karcie pojazdu.


W załączeniu plik Rozporządzenia.