Spotkanie w urzędzie marszałkowskim w sprawie zmian decyzji dla sdp

Prezes Jakub Smakulski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczącym prowadzonych postępowań administracyjnych związanych ze zmianami pozwoleń i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

Spotkanie miało charakter merytoryczny. Obie strony przedstawiły swoje doświadczenia związane z procedowaniem wydawanych decyzji. Wskazano na niedoskonałości przepisów w zakresie odpadów oraz poszukiwano rozwiązań ułatwiających prowadzenie postępowań administracyjnych. Prezes Smakulski zapewnił o swojej pomocy w sprawach związanych z dostosowywaniem decyzji dla Stacji Demontażu Pojazdów i punktów skupu złomu.