Konsultacje uchwały RM w sprawie projektu KPGO2028

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO w odpowiedzi na pismo Ministra Klimatu i Środowiska dotyczące projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 złożyło swoje uwagi dot. projektu.

Przyjęcie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 przez Radę Ministrów pozwoli m.in. na
zachowanie ciągłości spełnienia tzw. Warunków podstawowych ustanowionych dla nowej perspektywy
finansowej UE 2021 – 2027, dotyczących możliwości skorzystania z funduszy UE na inwestycje
dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.