Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

W dniu 11 lipca 2022 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego w ramach Rady Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Spotkanie dotyczyło analizy art. 101 a ustawy o odpadach związanego selektywnym odbiorem i sortowaniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych.