Konsultacje dot. wdrożenia dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Szanowni Członkowie!

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprosił członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO do zabrania głosu w sprawie stosowania przepisów unijnych w zakresie przepisów dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich recyklingu. Jest to doskonała okazja do wyrażenia swojej opinii na temat przepisów regulujących recykling i demontaż pojazdów i ich wpływu na środowisko oraz możliwość zaproponowania nowych rozwiązań, które w większym stopniu będą odpowiadać na dzisiejsze i przyszłe potrzeby.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EndOfVehicles. Aby przesłać swój głos należy wypełnić ankietę w systemie elektronicznym i wysłać w terminie do dnia 29 lipca 2022 r. Podstawowym językiem, w jakim sformułowana została ankieta jest język angielski. W celu zmiany języka pytań na język polski należy w prawym górnym rogu formularza w sekcji „Languages” zmienić „[EN] English” na „[PL] Polski”. Wypełnienie i przesłanie ankiety możliwe jest pomimo nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie wskazane w niej pytania.

Założeniem organizatorów jest zebranie danych i określenie głównych wyzwań, przed którymi stoją centra regionalne i ich zainteresowane strony, w tym przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów oraz fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność edukacyjną w zakresie budowania świadomości i promowania postaw proekologicznych oraz minimalizowania niekorzystnego oddziaływanie na środowisko naturalne recyklingu pojazdów.