Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

1 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia była analiza postulatów deregulacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
Członkowie zespołu analizowali sposób procedowania oraz zakres merytoryczny wybranych postulatów pozwalających uprościć obowiązujące przepisy w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów. Zebrany materiał zostanie przedstawiony na komisji sejmowej w celu poddania procedurom legislacyjnym. Prezes Smakulski zwrócił się z prośbą o poruszenie tematu decyzji dla stacji demontażu pojazdów, które będą tracić swoją ważność w latach 2023-2024. Propozycje, które będą zapobiegały utrudnieniom w pozyskiwaniu nowych pozwoleń zostaną przedstawione na posiedzeniu zespołu w dniu 10 stycznia 2022 roku.