II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Cykl ogólnopolskich konferencji naukowo-praktycznych pod hasłem „Prawo dla przedsiębiorców” stanowi wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Tegoroczna konferencja dzięki swojemu hybrydowemu trybowi zgromadziła ponad 200 uczestników. Tym razem jako temat przewodni wskazano wsparcie państwa na rzecz MŚP. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Samorząd Woj. Wlkp., Prezydent Miasta Poznania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Okręgowa Izba Radców Prawnych oraz Wielkopolska Izba Adwokacka.

Przebieg wydarzenia skupiał się wokół trzech głównych paneli: Pomoc kryzysowa, Pomoc na rozwój oraz omówienie Wsparcia na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców. Stworzono tym samym przestrzeń do przedstawienia praktycznych doświadczeń przedsiębiorców, a także konkretnych postulatów zmian prawa, które mogłyby zoptymalizować dystrybucję środków publicznych.