Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

27 października 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Prezes Jakub Smakulski zawnioskował o skierowanie problemu dotyczącego zabezpieczenia roszczeń do specjalnie powołanej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Pojawiają się odmienne interpretacje dotyczące sposobu obliczania stawki. Dodatkowo stacje demontażu pojazdów nie są w stanie uzyskać akceptacji dla innej formy zabezpieczenia roszczeń niż depozyt. Przy obecnym poziomie inflacji środki pozostawione na kontach urzędów marszałkowskich lub starostw będą szybko traciły swoją siłę nabywczą.