Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami

6 października 2021 r. odbyło się posiedzenie  Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1588).
W imieniu branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji propozycje zmian składał prezes Jakub Smakulski. Poruszane tematy dotyczyły zbliżającego się okresu zakończenia ważności decyzji w zakresie przetwarzania odpadów. Szacuje się, że w lata 2023 i 2024 nastąpi kumulacja rozpatrywanych spraw związanych z uzyskaniem nowych pozwoleń dla stacji demontażu pojazdów. Wnioskowano również o umieszczenie w treści zmienianej ustawy zapisów odnośnie preferencji przy wykorzystywaniu części z pojazdów w ramach napraw. Tego rodzaju działania są szeroko rozpowszechnione w krajach Unii Europejskiej i przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego przy produkcji nowych części.
Po zakończeniu prac Podkomisji toczyły się również rozmowy na temat zmniejszenia obciążenia dla przedsiębiorców w związku z koniecznością wpłaty depozytów wynikających z zabezpieczenia roszczeń finansowych do dostosowywanych decyzji.