Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

1 marca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Omawiane na spotkaniu były propozycje zmian w przepisach z zakresu gospodarowania odpadami. Proponowane rozwiązania skupiały się na ułatwieniu działalności przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadów.

Prezes Smakulski zaproponował, aby kary najbardziej restrykcyjne dotyczyły podmiotów nie posiadających jakichkolwiek pozwoleń czy zezwoleń. Dla przedsiębiorców posiadających aktualne decyzje zakres karania powinien być zdecydowanie mniejszy.

Następne posiedzenie odbędzie się 9 kwietnia 2021 r.