Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

18 marca 2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontynuowane były prace dotyczące zagadnienia szkody całkowitej.

Prezes Jakub Smakulski apelował o ustalenie precyzyjnej definicji, która mogłaby się stać jednym z elementów ograniczania szarej strefy na rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kolejne posiedzenie zespołu planowane jest na 5 maja 2021 r. na godz. 13:00.