Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

25.02.2021 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej poruszające tematykę szarej strefy w recyklingu i handlu samochodami.

Na spotkaniu obecna była p. Dyrektor Marzena Berezowska z Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO). Przedstawiciele branży, w tym prezes Jakub Smakulski,  poinformowali, że skala szarej strefy w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji jest gigantyczna. W praktyce działalność stacji Demontażu staje się niszowa, a nie dominująca. Rodzi to bardzo wiele zagrożeń w zakresie szkodliwej emisji do powietrza (spalanie oleju przepracowanego, spalanie filtrów, opon i tworzyw sztucznych).

Pani Dyrektor poinformowała o utworzonych zespołach ds. gospodarki odpadami oraz  zespołowi ds. zwalczania przestępczości w ochronie środowiska. Prezes Smakulski podkreślił, że działalność szarej strefy wymyka się z możliwości działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Zaapelował o przywrócenie systemu zachęt finansowych, który w latach poprzednich jednoznacznie pokazywał pozytywny skutek środowiskowy w postaci zwiększania ilości demontowanych pojazdów w legalnie działających stacjach demontażu pojazdów.

Następne posiedzenie poruszające tematykę szarej strefy zostało zaplanowane na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 13:00