Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

8 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami. Omawiane na spotkaniu były zagadnienia dotyczące zmian przepisów, które pozwoliłyby ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.
Prezes Smakulski poparł ideę zmiany kwalifikacji ścieków przemysłowych powstających na stacji demontażu pojazdów jako wody opadowe, tym samym ułatwiając funkcjonowanie instalacji.

Kolejnym postulatem (zgłaszanym dużo wcześniej przez Stowarzyszenie EKO-AUTO na etapie prac legislacyjnych) jest możliwość zaskarżania postanowień i opinii organów Straży Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Obecne przepisy nie pozwalają na takie działania na etapie prowadzonego postępowania, w sposób bardzo istotny ograniczając prawa przedsiębiorców.

Prezes Smakulski zaznaczył konieczność ponownego uregulowania przepisów dotyczących zabezpieczenia roszczeń finansowych. Podkreślił, że w praktyce przedsiębiorcy są zobowiązani do wniesienia depozytu na konto urzędu wydającego decyzję. Nie mają praktycznej możliwości zastosowania innej metody, ponieważ organy odrzucają takie wnioski. Tylko nieliczne przypadki w skali kraju dały możliwość wniesienia zabezpieczenia roszczeń w innej formie niż depozyt.

Dalsze elementy będą omawiane na posiedzeniu Zespołu w dniu 15 lutego 2021 o godz. 13:30.