Szara strefa – posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

28 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Arkadiusz Łaba, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Kontrolami, Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Ewa Biełuszka, Naczelnik Wydziału, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, Małgorzata Różańska, Naczelnik Wydziału, Departament Nadzoru nad Kontrolami oraz Wiesław Sieńko, Starszy Ekspert Służby Celno- Skarbowej, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
Dyskusja dotyczyła wzrostu działalności szarej strefy w branży demontażu pojazdów. Dane wskazują spadek ilości demontowanych pojazdów z ok. 500 000 pojazdów rocznie do poziomu ok. 300 000 pojazdów rocznie.

Stowarzyszenie EKO-AUTO już od kilku lat wskazuje, że brak systemu zachęt i kontroli rynku wpływa negatywnie na branżę pojazdów wycofanych z eksploatacji. Warto podkreślić, że duży spadek ilości demontowanych pojazdów nastąpił po wycofaniu dopłat do demontażu, które prezes Jakub Smakulski chciał utrzymać. Kolejnym elementem sprzyjającym rozwojowi szarej strefy są wprowadzane w ostatnich latach przepisy utrudniające prowadzenie działalności legalnie funkcjonującym stacjom demontażu pojazdów.
Prezes Smakulski podkreślił również, że warto ponownie przeanalizować zmianę systemu naliczania akcyzy przy pojazdach sprowadzanych z zagranicy, szczególnie pojazdach używanych. Nowe reguły powinny uwzględniać zarówno kwestie norm Euro oraz obciążenia środowiska, równocześnie nie doprowadzając do dyskryminacji importerów pojazdów używanych tzw. autokomisów.
Zwrócono się z prośbą do przedstawicieli Ministerstw, aby skupić się na walce z szarą strefą handlu częściami samochodowymi zarówno na poziomie systemowym, jak i operacyjnym. Obrót częściami pochodzącymi z nielegalnego demontażu stanowi główne zagrożenie dla legalnie działających stacji demontażu pojazdów.