Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej

Temat posiedzenia: Definicja technicznej szkody całkowitej- propozycje sformułowań.

21.01.2021 odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Motoryzacyjnej działającego przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców poświęcone zagadnieniom tzw. technicznej szkody całkowitej. Prezes Smakulski podkreślał szkodliwość braku doprecyzowania w przepisach zagadnień związanych z faktem, kiedy pojazd staje się pojazdem wycofanych z eksploatacji. Położył nacisk, aby przepisy jednoznacznie określiły kiedy pojazd ma trafić do legalnej stacji demontażu pojazdów. Stowarzyszenie EKO-AUTO nadal będzie uczestniczyło w pracach nad wypracowaniem nowych regulacji w prawie.