11 pułk artylerii - KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Wiesława Szewczyka, jednego z pierwszych członków Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO, od wielu lat pełniącego również funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Przez wiele lat z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Tę współpracę i pogodną osobowość Pana Wiesława będziemy wspominać z sentymentem i życzliwością.