Zablokowanie dodawania kart ewidencji BDO za 2020rok

Przeprowadzona w ostatnim czasie aktualizacja systemu BDO wprowadziła zmianę, w skutek której od 1 stycznia 2021 r. niemożliwym jest założenie nowej karty ewidencji dotyczącej odpadów z roku 2020. Zmian można dokonywać jedynie w obrębie kart ewidencji utworzonych w systemie do końca grudnia 2020 r. Takie rozwiązanie skutkuje ograniczeniem możliwości uzupełnienia braków w prowadzonej ewidencji.

W związku z licznymi zgłoszeniami Członków Stowarzyszenia dot. pozbawienia możliwości zaewidencjonowania odpadów wytworzonych
w dniu 31 grudnia 2020 r. z powodu ograniczonego czasu na wprowadzenie tych danych skierowaliśmy zapytania do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska dot. dalszego postępowania w tej sytuacji.

Członków Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco o uzyskanych odpowiedziach.