Konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Więcej o Konkursie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy