Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dziś nowy projekt rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO