Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

Dn. 01.06.2020r. na posiedzeniu Zespołu poruszono zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, postępowań administracyjnych oraz ważności posiadanych decyzji przez zakłady przetwarzania odpadów (w tym stacje demontażu pojazdów).
Prezes Smakulski podkreślił, że przedsiębiorcy kończący działalność w zakresie demontażu pojazdów nie mają możliwości wygaszenia posiadanej decyzji, ponieważ organy wydające pozwolenie żądają złożenia sprawozdania w zakresie ilości przyjętych i zdemontowanych pojazdów oraz osiągniętych poziomów odzyski i recyklingu.

Omówione zostały również zagadnienia dotyczące funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych w zakresie wprowadzania kart przekazania odpadów w postaci drukowanej. Analizowano również problem okresu magazynowania odpadów oraz zabezpieczeń roszczeń finansowych.  

1 lipca odbędzie się następne posiedzenie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta.