Nowe wzory zaświadczeń o demontażu pojazdów od 17 lutego!

17 stycznia 2020 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów,
sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

W rozporządzeniu przedstawiono nowe wzory zaświadczeń o demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, które obowiązywać będą od 17 lutego 2020 r.!