Posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami

20.02.2020r. odbędzie się kolejne już posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami w siedzibie Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Tematem posiedzenia będą problemy małych i średnich przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

Branżę stacji demontażu pojazdów będzie reprezentowało Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO.