Nowa oferta gwarancji środowiskowej

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta (TUiR Warta) wprowadziła pierwszą gwarancję środowiskową dla małych i średnich przedsiębiorstw.

„Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także wytwarzające odpady w związku z eksploatacją instalacji, np. warsztaty samochodowe czy lakiernie” – powiedział dyrektor Biura Produktów Korporacyjnych w Warcie Paweł Krak.

Stowarzyszenie EKO-AUTO czeka na potwierdzenie tych doniesień ze strony i ew. oferty.