Ogólnodostępny pilotaż BDO

Zachęcamy do udziału w pilotażu otwartym i zapoznanie się z Modułem Ewidencji Odpadów i elektronicznymi wnioskami. Logowanie użytkowników pilotażu odbywa się za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.

Dostęp do pilotażu: https://bdo-test.mos.gov.pl/