Nowy projekt Rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

W procesie opiniodawczym uwzględniono większość uwag Stowarzyszenia, których celem było zmniejszenie uciążliwości w prowadzonej działalności. Stowarzyszenie planuje nadal aktywnie uczestniczyć w dalszych pracach nad projektem.


LINK DO PROCESU LEGISLACYJNEGO

DRUK ROZPORZĄDZENIA