Posiedzenie zespołu przy Biurze Rzecznika w sprawie SDP

Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów bierze czynny udział w pracach Zespołu Roboczego ds. Recyklingu i Gospodarki Odpadami.

Uprzejmie informujemy, że 22 stycznia 2020r. odbędzie się posiedzenie poświęcone wyłącznie zagadnieniom stacji demontażu pojazdów.