Podsumowanie Targów POL-ECO SYSTEM

Podczas targów Pol-Eco System przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych. Prezes Jakub Smakulski przeprowadził długie konsultacje odnośnie działania systemu odnosząc się do specyfiki branży stacji demontażu pojazdów oraz skupów złomu.

Rozmowa pozwoliła na wyjaśnienie wielu istotnych szczegółów związanych z prowadzeniem elektronicznej ewidencji odpadów. Przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska zwrócili uwagę, że system będzie jeszcze podlegał modyfikacjom i ulepszeniom. Ostateczna forma ma być udostępniona w grudniu 2019 roku.

Prezes Smakulski podziękował również za możliwość wzięcia udziału w pilotażu systemu BDO. Wnioski z przeprowadzonych testów będą przedstawione na najbliższym spotkaniu przeznaczonym dla członków Stowarzyszenia Eko-Auto w dniu 25 października 2019 r.