Forum Energii i Recyklingu – podsumowanie

W dniu 9.10.2019 Prezes Stowarzyszenia Eko-Auto uczestniczył w Forum Recyklingu i Energii. Podczas wykładu omówione zostały podstawowe zagrożenia dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów związane z wprowadzanymi przepisami.

W sposób krótki i rzeczowy naświetlono problem rozpatrywania wniosków w każdym województwie. Niestety każdy Urząd Marszałkowski rozpatruje wnioski według innych reguł. Stowarzyszenie Eko-Auto monitoruje wnioski we wszystkich województwach i interweniuje w szczególnych przypadkach gdy wymagania są niespójne z przepisami. Należy zaznaczyć, że przedstawiciele urzędów  są otwarci na przedstawiane sugestie rozwiązania problemów.

Podczas debaty na zakończenie Forum Recyklingu i Energii przedstawiciele Stowarzyszenia Eko-Auto, którzy byli  obecni na sali podnieśli kwestie kontroli podmiotów przez Inspekcję Ochrony Środowiska.

Jednym z istotniejszych zagadnień była kwestia pokrywania kosztów gospodarowania odpadami, które w ostatnim okresie czasu rosną w bardzo szybkim tempie. Podkreślono, że umowy o zapewnieniu sieci, które miały zapewnić pokrycie kosztów gospodarowania odpadami, nie spełniają swoje zadania. Obecni na sali potwierdzili, że nie ma możliwości pokrycia kosztów zagospodarowania odpadów z jednego pojazdu w postaci tworzyw sztucznych lub opon w cenie kilkudziesięciu groszy lub 1 złotówki.

Prezes Jakub Smakulski przytoczył fakt, że cena zagospodarowania 1 tony tworzyw sztucznych pochodzących z pojazdu wycofanego z eksploatacji może sięgać kwoty nawet 2500 zł, a cena zagospodarowania opon 600 złotych. Wyliczono, że stacje demontażu w Polsce tracą rocznie od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych.