Spotkanie przed szkoleniem dla stacji demontażu pojazdów

AKTUALIZACJA – 21.10.19r.

Informujemy, że zapisy na nieformalne spotkanie dla SDP zostały zakończone.

W związku z inicjatywą naszych członków będziemy organizować spotkanie w dniu poprzedzającym szkolenie dla stacji demontażu pojazdów. Sytuacja na rynku oraz zmiany prawne powodują dużo niepokoju dla stacji demontażu pojazdów. Praca SDP od nowego roku ulegnie znacznej zmianie.

Pragniemy jako Stowarzyszenie zorganizować spotkanie, na którym w atmosferze rozmowy i dialogu chcemy omówić istotne zagadnienia dla naszej branży. Program zawiera podstawowe problemy, które nas dotyczą. W przypadku chęci omówienia innych kwestii z branży jesteśmy otwarci. Państwa głos jest bardzo ważny. Celem jest, aby każdy z uczestników wyjechał z wartością dodaną dla swojej firmy.

Spotkanie ma charakter nieformalny i odbędzie się w czwartek 24 października w HL Hotel Lechicka przy ul. Lechickiej 101 w Poznaniu o godz. 18:00.

Hotel znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego, w którym kolejnego dnia tj. w piątek 25.10.2019r. odbędzie się szkolenie dla stacji demontażu.

Stowarzyszenie nie pobiera opłaty za czwartkowe spotkanie. Osoby spoza Stowarzyszenia są mile widziane. 

Planowane tematy do omówienia:

1. Jak prowadzić biznes w świetle nowych uregulowań dotyczących BDO. Jakie są szanse i zagrożenia.

2. Omówienie możliwości przyjmowania aut do kasacji za 0 zł.

3. Jak uzyskać za sprzedawany towar wyższe ceny (odpady, części).

4. Jak można zoptymalizować zysk na stacji demontażu.

5. Czy współpraca  pozwoli nam na uzyskanie dopłat do działalności SDP. Propozycje rozwiązań zmiany prawa lub wykorzystanie obecnych przepisów.

Proszę o zgłaszanie osób chętnych do udziału w spotkaniu.

Koszt spotkania ponosi Stowarzyszenie Eko-Auto, a kwestia noclegu leży po stronie uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!