Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji […]

Na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.

Zmiana polega na  wyeliminowaniu obowiązku przystawiania pieczątki imiennej w wydawanych zaświadczeniach przez uprawnionego przedsiębiorcę. Zamiast pieczęci zostało zaproponowane wprowadzenie wydruku w treści dokumentu w miejscu przeznaczonym do przystawienia pieczęci – danych identyfikujących przedsiębiorcę wydającego ww. zaświadczenia i osobę je podpisującą.

W projekcie zaproponowano termin wejścia w życie ww. rozporządzenia  po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ze względu na potrzebę dostosowania się do regulacji przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów lub punkty zbierania pojazdów

Zachęcamy do przesyłania opinii/uwag do ww. projektu na adres biuro@ekoauto.org

Link do procesu legislacyjnego